måndag 14 juni 2010

Kraterlagun vid Eyjafjallajökull kan svämma över

En 300 meter bred lagun har bildats i Eyjafjallajökulls krater. Vattenmassorna kan när som helst strömma nedför utlöparen Gígjökull. Almannavarnir har därför stängt vägen till Þórsmörk.

Aktiviteten vid Eyjafjallajökull var låg under helgen. Någon ny magma har inte nått kratern på en vecka. Vissa rörelser förekommer alltjämt i jordskorpan och enstaka grunda och svaga jordskalv har noterats.

De senaste dagarna har en hel del regn fallit i området. Det har ökat risken för översvämningar i både Markarfljót och Svaðbælisá. De kan också föra med sig stora mängder aska från Eyjafjallajökull, vilket gör att översvämningarna snarast kan få karaktären av gyttjeflöden.

På Svaðbælisheiði är asktäcket mellan 50 och 100 centimeter tjockt. Överst ligger grovkornig aska, medan den undre är finkornigare och suger åt sig mer vatten. Om den kommer i rörelse genom häftiga regn bildas en tät lervälling av jord, aska och vatten.

I den största kraterns botten har nu en 300 meter bred lagun bildats där regn- och smältvatten samlas. Från kratern stiger en ångpelare. Vid kraterns västra sida finns två mindre öppningar där brunaktiga rökmoln bildas, uppger Veðurstofa Íslands.

På grund av risken för översvämningar har Almannavarnir åter stängt vägen till Þórsmörk. Många besökare trotsar också enligt polisen i Hvolsvöllur förbudet mot att röra sig vid Gígjökull där det förutom översvämningar också finns farlig vulkangas i luften. Avsmältningen från Gígjökull är dock alltjämt liten.

Skogen i Þórsmörk och Goðaland har klarat sig bra trots det stora nedfallet av aska. Träden och marken har visserligen färgats grå av aska, men Skógrækt ríkisins tror att den främst kommer att ge näring åt växtlivet. Mindre plantor kan visserligen få det aningen besvärligt att tränga upp ur det centimetertjocka asktäcket, men nederbörd kommer att fortsätta att skölja ned askan i marken och därmed underlätta för växtligheten.

I veckan är det tänkt att arbetet med att sanera Þórsmörk från aska ska börja.

Under de senaste dagarna har enstaka jordskalv ägt rum under Vatnajökull. De flesta har dock varit grunda och det finns inga tecken på aktivitet vid Katla.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull.

Foto: Sigurlaug Hjaltadóttir/Veðurstofa Íslands
Grafik: Veðurstofa Íslands