söndag 6 juni 2010

Ny magma och aska vid Eyjafjallajökull

Ny magma nådde Eyjafjallajökulls krater i fredags kväll samtidigt som rörelserna i jordskorpan ökade kraftigt. Ångpelaren ovanför glaciären färgades för första gången på två veckor grå av vulkanaska. Aktiviteten i marken fortsatte även under gårdagen.

Magman och askan är den första som noteras på två veckor. Tidigare har enstaka explosioner ägt rum, men i fredags kväll ökade rörelserna i jordskorpan plötsligt kraftigt och ny magma nådde kratern. Även om mängden aska var liten, så utgör den ett tydligt tecken på att vulkanutbrottet inte kan avskrivas.

Aktiviteten tilltog i fredags kväll, och fortsatte sedan under lördagen. Att rörelserna i jordskorpan inte gav med sig gör också att det är mindre troligt att det rör sig om utbrottets dödsryckningar.

Veðurstofa Íslands drar dock inga långtgående slutsatser av de senaste dagarnas ökade aktivitet - vetskapen om att utbrottet vid Eyjafjallajökull kan få ny kraft har hela tiden funnits. Eruptionen som ägde rum mellan 1821 och 1823 hade också långa perioder av liknande lugn.

Jordskalven är dock glesa och grunda. Det betyder sannolikt att ingen ny magma strömmar in under glaciären. Vid Katla har ingen aktivitet registrerats.

Fredagen var besvärlig nära Hvolsvöllur där aska från vulkanen begränsade sikten till omkring 100 meter. Även i Reykjavík använde vissa ansiktsskydd och glasögon mot vulkanaskan. I och med att våren har varit ovanligt torr har askan i liten utsträckning sköljts ned i marken.

Växtligheten tycks dock ha klarat sig ganska bra, och det är i sin tur bra för djurlivet. Prover tagna den 26 maj visar enligt Bændablaðið att gränsvärdet för fluor bara överskrids vid två av tolv gårdar, Efsta-Grund och Raufarfell. Vid Þorvaldseyri, som drabbats av omfattande nedfall av aska, uppmättes bara nio gram fluor per kilo.

Nötkreatur och hästar klarar 30 till 40 milligram fluor per kilo och får mellan 70 och 100 milligram.

Korna på Ásólfsskáli släpptes äntligen ut på bete i fredags. Du kan se bilder på hur de hoppar runt i grönskan och askan här.

Här kan du läsa mer om utbrottet vid Eyjafjallajökull.