torsdag 24 juni 2010

Osäkerhet stoppar större räntesänkningar

Seðlabanki Íslands sänkte i går styrräntan till 8 procent. Men osäkerheten kring myntkorgslånen gör att centralbanken inte vågar sänka räntan ytterligare. Chefen Már Guðmundsson varnar för att Islands ekonomi kan drabbas av samma öde som Japans där bankerna inte har råd att finansiera ett uppsving inom näringslivet.

På drygt ett och ett halvt år har Seðlabanki Íslands sänkt styrräntan med tio procentenheter. Gårdagens sänkning var en halv procentenhet. Inflationen backade i maj och centralbankschefen Már Guðmundsson sade under gårdagens presskonferens att det hade funnits utrymme för ytterligare sänkningar. Men osäkerheten kring myntkorgslånen gör att Seðlabanki Íslands avvaktar.

Hæstiréttur Íslands fastslog nyligen att de myntkorgslån som finns i omkring vart tredje isländskt hushåll är olagliga. Domen väntas bli positiv för många hårt pressade hushåll och även kunna bidra till att få fart på fastighetsmarknaden. Hur lånen ska räknas om är osäkert - det är inte självklart att förvandla dem till vanliga inflationsindexerade lån. Inte heller om staten faktiskt kan bli skadeståndsskyldig eller om Fjármálaeftirlitið har brustit i tillsyn. Och vem som ska ta den ekonomiska smällen, som väntas bli runt 100 miljarder isländska kronor, är fortfarande oklart även om samtliga storbanker säger sig kunna hantera eventuella förluster utan problem.

Flera finansinstitut anser att rättens utslag inte gäller deras lån, medan juridisk expertis säger emot. Hæstiréttur Íslands dom gällde två billån, och kring bostadslånen finns inget prejudicerande utslag. I väntan på ett säkert besked om hur samtliga typer av myntkorgslån ska hanteras består osäkerheten på finansmarknaden.

Már Guðmundsson varnar alltså för en situation där banker och andra finansbolag kan bli så pressade av myntkorgslånen att de inte längre har råd att låna ut pengar. Och då finns en överhängade risk att det bromsar återhämtningen i ekonomin, vilket i sin tur också gör att styrräntan inte kan sänkas ytterligare.

Seðlabanki Íslands anser att det därmed finns en risk att Island drabbas av samma öde som Japan tvingades att genomgå efter den senaste djupa krisen. Då saknade de försvagade bankerna kapital att låna ut, vilket gjorde att tillväxten bromsades.

Már Guðmundsson hoppas i så fall att ägarna ska ha möjlighet att skjuta till pengar, samt att bankerna inte ensamma får bära bördan. Om bankerna inte orkar kan bördan för det isländska folket bli ännu tyngre.

Hagstofa Íslands förutspår att bruttonationalprodukten backar med 2,9 procent i år för att öka med 3,2 procent under 2011 och 3,4 procent år 2012. Då väntas också arbetslösheten vara nere på 6,3 procent.

87 procent av 400 tillfrågade styrelsetoppar inom isländska storföretag anser att de ekonomiska förutsättningarna i samhället är dåliga. Bara 1 procent tycker att de är goda, medan 12 procent säger att villkoren varken är bra eller dåliga. Det visar en Gallupmätning beställd av Samtök atvinnulífsins.

31 procent av de tillfrågade tror att förutsättningarna för företagande förbättras inom det närmaste halvåret, medan 28 procent befarar att de försämras. Det är första gången på tre år som fler tror på en positiv utveckling inom näringslivet.

Ett av de företagen vars lån dömts ut, Lýsing, fick 18 miljoner isländska kronor i avbetalningar från lastbilschauffören Ólafur Jón Leósson. Kostnaden för myntkorgslånet sköt i höjden efter finanskraschen. I oktober förra året tog han sitt liv sedan företaget tagit tillbaka lastbilen. Nu visar det sig alltså att lånetypen var olaglig. Sonen Gústaf Jökull Ólafsson säger till DV att lånet fick fadern att begå självmord:
"Han tog ett lån på 12 eller 13 miljoner kronor och hade betalat dem ungefär 18 miljoner. Han hade betalat av långt mer än lånebeloppet. Det är uppenbart att om han hade varit skuldfri med bilen så kunde han ha betalat räkningarna. Det här hade kunnat sluta annorlunda."

Här kan du läsa mer om myntkorgslånen.