torsdag 17 juni 2010

Prejudicerande dom: Myntkorgslån är olagliga

48 000 isländska hushåll kan andas ut. Myntkorgslånen är olagliga. Det fastslår Hæstiréttur Íslands i en prejudicerande dom som minskar skuldbördan för tusentals islänningar.

Myntkorgslånen var mycket populära under åren fram till finanskraschen och marknadsfördes aggressivt. Lånen betalades ut och amorterades i isländska kronor, men finansinstituten lånade upp pengar till sin utlåning utomlands. Myntkorgslånen knöts därför till stora och stabila utländska valutor som schweiziska franc, japanska yen, amerikanska dollar och euron.

Så länge den isländska kronan stärktes var lånen en mycket god affär. Finansinstituten kunde låna upp pengar till lägre kostnad, och kunderna kunde närmast överlåta räntorna och amorteringarna till den allt starkare kronan. I samma takt som den egna valutan stärktes minskade också lånekostnaderna.

Finanskraschen blev därför en ekonomisk katastrof för tusentals islänningar. När kronan kollapsade blev myntkorgslånen plötsligt ofta dubbelt så dyra. Lånen innebar visserligen ett risktagande, men det var ingen aspekt som lyftes fram i marknadsföringen.

Tre fall gällande myntkorgslån har hittills avgjorts i Héraðsdómur Reykjavíkur. Två domar har förklarat lånetypen olaglig, medan en har godkänt myntkorgslån. De motstridiga domarna överklagades till Hæstiréttur Íslands.

Domstolen fastslår att myntkorgslånen är olagliga och hänvisar till lag 38/2001 som säger att det inte är tillåtet att binda lån i isländska kronor till andra valutakurser.

Domen är en lättnad för de 48 000 islänningar som har lånat till bilköp genom myntkorgslån. Den genomsnittliga skulden är 2,2 miljoner isländska kronor. Det beloppet kommer nu att bli betydligt mindre om skulden inte längre tar hänsyn till kronans kurs gentemot andra valutor. Många kommer dessutom sannolikt att få tillbaka pengar för amorteringar och räntor som nu förklarats vara olagliga.

Det är inte bara privatpersoner som har tagit myntkorgslån. Även företag, bönder, fiskare och kommuner kan nu få minskad skuldbörda. Vid årsskiftet uppgick enligt Seðlabanki Íslands den totala summan valutakursbundna lån till 885 miljarder isländska kronor.

Den prejudicerande domen gäller alltså billån. Många bostadslån är av liknande karaktär, och det är därför sannolikt att även de kommer att prövas i rätten. Ett liknande domslut där skulle ytterligare minska skuldbördan för stora delar av det isländska folket. Finansbolagen anser alltjämt att bostadslånen följer isländsk lag.

Domen påverkar däremot inte situationen för dem som har tagit lån direkt i utländska valutor. De är dock betydligt färre.

Finansinstituten som förlorat i högsta domstolen är Lýsing och Landsbankiägda SP-fjármögnun. Om domen är en seger för låntagarna, så kommer många finansbolag att få det oerhört tufft. De kan gå miste om cirka 100 miljarder isländska kronor. Men exakt vad som kommer att hända nu när myntkorgslånen har dömts ut är inte klart.

Här kan du läsa domen om SP-fjármögnun i sin helhet, här domen om Lýsing och här kan du läsa mer om myntkorgslån.