torsdag 3 juni 2010

Regeringen vill ge kortare tillstånd för valfångst

Japan, Norge och Island kan få fortsätta med valfångst i ytterligare tio år. Det är innebörden i ett kompromissförslag från Internationella valfångstkommissionen. Men det är osäkert om Island skulle utnyttja en sådan möjlighet - regeringen vill nu ge ut tillstånd för bara två år i taget.

Den 18 maj landade båten Hafsteinn SK-3 årets första vikval, en hane på åtta meter, fångad i Faxaflói i Hafnarfjörður. Samma dag fångade Hrafnreyður KÓ-100 tillhörande Félag Hrefnuveiðimanna enligt ett pressmeddelande en vikvalshane som landades i Kópavogur.

Redan dagen därpå inträffade jaktsäsongens första konflikt mellan valfångare och valskådare. Besättningen ombord valskådningsfartyget Elding anklagade ett valfångstfartyg för att ha rört sig i ett område som är reserverat för valskådning.

Gunnar Bergmann Jónsson, vd för branschorganisationen Félag hrefnuveiðimanna, förnekar i Morgunblaðið att båten skulle ha bedrivit jakt i området:
"Vi kommer inte ut på något annat sätt [utanför gränsen på tolv sjömil] än att segla ut. ... Varje dag som vi åker ut för att jaga måste vi alltid passera valskådningsområdet, om valskådningsområdet är från hamnen i Kópavogur och ut till fiskegränsen."

Ett av Einar K. Guðfinnssons sista beslut som fiskeminister var att utfärda valfångstkvoter fram till 2013. Jón Bjarnason vill nu i stället att tillstånden ska delas ut för två år i taget, och övervägde först att genomföra ändringen redan före sommaren vilket skulle kunna stoppa sommarens jakt.

Men enligt Skessuhorn skjuts nu beslutet upp till hösten. Atli Gíslason, ordförande i fiske- och jordbruksutskottet, motiverade agerandet med att det vore olyckligt att förändra villkoren för valfångsten under pågående säsong.

Planerna på att korta tillstånden med möjligheten att dra in dem redan före sommaren fick hård kritik från branschen. Fackföreningen Félag vélstjóra og málmtæknimanna samt kommunstyrelserna i Akranes och Hvalfjarðarsveit protesterade mot förslaget eftersom det kan innebära att 150 arbetstillfällen försvinner.

Kristján Loftsson, vd för Hvalur, är kritisk till att valfångstnäringen inte behandlas på samma sätt som fisket. Där behåller båtarna tillstånden och får fiska ur en viss kvot som beslutas från år till år. Nu skulle i stället Hvalur, som började bedriva valfångst 1947, få söka om vartannat år. Hade den förändringen trätt i kraft redan före sommaren hade det sannolikt betytt att företagets båtar hade fått ligga i hamn i flera månader. Kristján Loftsson säger till Morgunblaðið att de planerade förändringarna innebär sämre framförhållning och större ovisshet.

Jóhann Guðmundsson vid fiske- och jordbruksdepartementet förnekar dock i Morgunblaðið att syftet är att försvåra eller stoppa valfångsten.

Hvalur har i år en kvot på 175 valar. Den totala fångstkvoten för 2010 är 200 sillvalar och 200 vikvalar plus en överstående kvot från 2009 på 80 djur.

Internationella valfångstkommissionen föreslår enligt ett pressmeddelande att Island, Norge och Japan tillåts fortsätta jaga val under de tio kommande åren, men att fångstkvoten avgörs av kommissionen. Inga nya länder ska tillåtas börja jaga val under perioden.

Enligt ett uttalande från fiske- och jordbruksdepartementet kommer Island också att vägra att erkänna exportrestriktioner eller kvoter beslutade av Internationella valfångstkommissionen. Den föreslagna kvoten är 80 vikvalar och 80 sillvalar per år till och med 2020, en nivå som Island avvisar med motiveringen att den fångst som bedrivs i dag inte hotar bestånden.

Här kan du läsa mer om årets valfångst.