onsdag 23 juni 2010

Rekordsommar för havsörnen på Island

Hela 47 örnnästen har hittills upptäckts på Island. Det är det största antalet sedan 1800-talet då en jakt på havsörnen inleddes som nästan ledde till artens utrotning i landet. På Island finns 65 kända havsörnspar.

36 havsörnsungar överlevde förra förra sommaren, vilket sannolikt var den största kullen på över hundra år. Flera ungar har redan fötts i år, och fler väntas födas inom de närmaste dagarna. Náttúrufræðistofnun Íslands gör en ny räkning i slutet av juni.

Havsörnen återfinns mellan Faxaflói i söder och Húnaflói i norr. Majoriteten håller till på öar i Breiðafjörður samt längs med Västfjordarnas kust.

I början av 1960-talet var dock havsörnen nära utrotning. Då fanns bara tjugo par kvar. Fågeln var inte populär och under 1800-talet drevs den bort från många platser och ett stort antal havsörnar förgiftades. Vissa ejderbönder hade som mål att utrota havsörnen. Som mest tros omkring 200 havsörnspar ha funnits på Island under 1800-talet.

Sedan 1964 har beståndet långsamt åter ökat. Men hatet lever enligt Náttúrufræðistofnun Íslands kvar. Fem av de 23 döda havsörnar som påträffats under de senaste åren har blivit skjutna.

På Island finns också mellan 300 och 400 falkpar. Av de 68 döda fåglar som obducerats under de fem senaste åren har 18 blivit skjutna. En falk hade 26 hagel i kroppen. Havsörnen fridlystes 1914 och falken 1940.

Island är det främsta hemmet för falk i Europa. Arten är i sin tur beroende av fjällripa. En rekordsommar för fjällripan brukar betyda en rekordsommar för falken två till tre år senare. Fjällripan minskar enligt Náttúrufræðistofnun Íslands senaste räkning i Vesturland och sydvästra Island men ökar i Västfjordarna, Norðurland och Austurland.

Ornitologen Kristinn Haukur Skarphéðinsson säger till Morgunblaðið att väderförhållandena har varit goda och att framtidsutsikterna för havsörn är goda. Arten tycks inte ha påverkats av vulkanaska från Eyjafjallajökull eftersom den främst håller till i områden som inte drabbats av någon aska.

I fjol blev det inga ungar för havsörnsparet vid Gilsfjörður vid Reykhólar i Västfjordarna. Men nu finns det enligt Reykhólahreppur en unge i boet - och här kan du följa utvecklingen direkt genom en avgiftsbelagd webbkamera.

Här kan du läsa mer om havsörnen på Island.