måndag 26 juli 2010

Dagens citat

"Köpet av ett företag som går den här vägen tycker jag är en så allvarlig händelse för all vår framtid och strider så emot vår politik att jag skulle ha mycket svårt att stödja en regering som inte gör allt som står i dess makt till att stå i vägen för att den här försäljningen går igenom."

Þuríður Backman, alltingsledamot för Gröna vänstern, säger i Vísir att Magma Energy Swedens köp av HS Orka kan äventyra regeringssamarbetet - läs mer om affären här.