onsdag 21 juli 2010

Fisken på väg att hitta tillbaka till Varmá

Utsläppet av 800 liter klor från en simbassäng i Hveragerði slog ut fisken i delar av floden Varmá. Djurlivet tycks vara på väg att återhämta sig, men olyckans konsekvenser märks alltjämt genom det mindre beståndet av yngre fiskar.

Klorutsläppet inträffade i november 2007. Nästan all ung fisk inom ett område två kilometer söder om utsläppspunkten dog, och ekosystemet i Varmá slogs ut. Stora mängder död fisk plockades upp ur floden. Djurlivet och växtligheten norr om platsen för utsläppet klarade sig däremot betydligt bättre. I och med att Varmá rinner söderut mot havet drabbade föroreningarna främst avsnittet nära flodens mynning.

Direkt efter olyckan fruktade forskarna att Varmá skulle vara död i många år framåt och att det skulle ta lång tid för livet i floden att återhämta sig. Så illa ser det inte ut att ha blivit. Antalet fiskar är alltjämt förhållandevis litet, medan antalet äldre fiskar som överlevt utsläppet är större än vad som först befarades.

Mellan juni och november förra året gick 2 200 fiskar upp i Varmá och 250 ned. Fiskarna var mellan 20 och 90 centimeter långa. Drygt hälften av fiskarna - till största delen sannolikt havsöringar - var under 40 centimeter.

Eftersom Veiðimálastofnun satte upp fiskräknaren efter klorutsläppet går det inte att jämföra och se exakt hur djurlivet mår i Varmá i dag. Men resultaten tyder åtminstone på viss återhämtning.

I Varmá finns också ål, som tar sig till Island hela vägen från Sargassohavet. Nu ska den få hjälp den sista biten genom en särskild åltrappa. Enligt Veiðimálastofnun är det den första åltrappan på Island. Den består av en bräda i trä med konstgräs på och lutningen är strax under 40 grader. Mindre ålar tros nämligen ha svårt att ta sig upp för den strömma Varmá.

Här kan du läsa mer om klorutsläppet i Varmá.

Foto: Veiðimálastofnun