fredag 9 juli 2010

Island tar emot flyktingar från Colombia

Island tar emot fem flyktingar från Colombia. De blir de första flyktingarna som kommer till Island sedan finanskraschen. Utrikesutskottet öronmärker 20 miljoner isländska kronor för mottagningen.

I september 2008 landade 29 palestinska flyktingar, 8 kvinnor och 21 barn, på flygplatsen i Keflavík. Efter flera år i flyktinglägret Al-Waleed i Irak fick de en fristad i Akranes.

Sedan dess har Island inte tagit emot några flyktingar. Under 2009 ansågs det inte finnas ekonomiskt utrymme för något flyktingmottagande. Men nu har Island svarat ja på en förfrågan från FN-organet UNHCR om att ta emot fem flyktingar från Colombia. De väntas anleda till Island under sensommaren eller hösten.

Även 2005 och 2007 tog Island emot flyktingar från Colombia. Då placerades de i Reykjavík. Vid varje tillfälle rörde det sig om 24 respektive 30 personer, ensamstående mödrar och deras barn. Den här gången blir det sannolikt fem flyktingar utan familj som tas emot.

UNHCR har tidigare meddelat isländska myndigheter att behovet varit störst för flyktingar från Tjetjenien, Colombia och palestinierna i Al-Waleed. Island anser sig dock inte ha den kompetens som krävs för att ta hand om tjetjenska flyktingar.

Mörður Árnason, alltingsledamot och ordförande för flyktingutskottet, säger till Morgunblaðið att Island trots de ekonomiska svårigheterna har ett ansvar för människor som har det svårt:
"Vi håller på att resa oss ur det dråpslag som drabbade hela samhället med krisen för att delta, om än i liten utsträckning, i det internationella samarbetet. Vi visar färg och låter veta att vi finns till. Vi måste också försöka ta emot folk som har drabbats av förluster och vara stolta över att vi som en rik nation kan göra det, även om vi nu tillfälligt har svårigheter."

Island tog emot flyktingar första gången 1956, då 52 ungrare kom till landet. Flyktingmottagandet var länge ganska sällsynt. 1959 kom 32 flyktingar från Jugoslavien, 1979 togs 34 vietnameser emot, 1982 kom 26 polacker och 1990 samt 1991 tog Island emot ytterligare totalt 60 vietnameser. Sedan 1996 har samtliga flyktingar - utöver kolombianer och palestinier - kommit från det forna Jugoslavien.

Kommunerna som har tagit emot flyktingar är Ísafjörður, Hornafjörður, Blönduós, Hafnarfjörður, Fjarðabyggð, Dalvík, Siglufjörður, Reykjanesbær, Akureyri, Reykjavík och Akranes. Flyktingarna har varje år anlänt samtidigt och placerats i en enda kommun. Syftet är att kunna underlätta skolgång och utbildning samt att flyktingarna ska ha stöd av varandra.

En undersökning gjord vid Háskóli Íslands 2005 visar att 83 procent av flyktingarna trivdes på Island och 58 procent såg landet som sitt hem. Av de 420 flyktingar som ingick i underlaget hade 160 lämnat Island.

Vanliga problem var att flyktingarna inte kunde utnyttja sin utbildning fullt ut på Island samt att det var svårt att lära sig isländska. Alla ansåg sig kunna något av språket, men bara 15 procent sade sig ha mycket lätt att uttrycka sig på isländska.

Här kan du läsa mer om de palestinska flyktingar som kom till Akranes.