fredag 27 augusti 2010

Björkskog vid Hekla ska stoppa vulkanaska

Marken vid vulkanen Hekla kan en gång i tiden ha varit täckt av skog. Friðþór Sófus Sigurmundsson har under sina undersökningar i Þjórsárdalur hittat flera hålor fyllda av kol. De visar att träd har funnits nära Hekla, och att befolkningen för många hundra år sedan sannolikt gav sig in i höglandet för att hugga träd som skulle bli kol.

Undersökningarna är en del av projektet Hekluskógar. Arbetet går ut på att plantera gräs och träd på 90 000 hektar söder, väster och norr om Hekla. Först planteras gräs, därefter följer skogen när jorden blivit mer stabil.

En gång i tiden tros området ha varit täckt av björk och vide. Målet med planteringen är främst att stoppa erosionen. Men om arbetet är lyckosamt har det också många andra effekter.

Låg björkskog skulle bidra till att mindre aska blåser omkring vid framtida utbrott från vulkanen Hekla. Björk är också en av de arter som är mest tåliga när det gäller att överleva nedfall av vulkanaska. Om trädtopparna står ovanför askan är sannolikheten stor att björken överlever. Däremot brukar lågvuxna växter som hamnar under vulkanaskan kvävas.

Träden bidrar också till att återupprätta ekosystemet och ger förutsättningar för ett större och mer varierat växt- och djurliv. Marken blir också bättre på att binda vatten, och på längre sikt ökar möjligheterna att nyttja området för bete och friluftsaktiviteter.

De första planteringarna av björk gjordes 2006. Hittills är resultatet gott - varje år har björken gjort framsteg.

I år planterades 220 000 björkplantor och några tusen videplantor. Köttmjöl samt gödsel från höns och svin har också spridits över området. Dessutom tros den näringsrika vulkanaskan från Eyjafjallajökull bidra till att plantorna växer och sprider sig.

Ett av kolfynden, i en håla vid Rauðukambar i Þjórsárdalur, har daterats till omkring år 1500. Det skulle alltså kunna betyda att det fanns träd i området för så sent som 500 år sedan. Ett annat fynd vid Hrauneyjar är just nu på analys.

Hekla är i dag tillsammans med Grímsvötn de vulkaner som experterna tror står närmast i tur för ett utbrott. I går syntes åter en kraftig ångpelare från Eyjafjallajökulls krater. Inget tyder dock på att utbrottet skulle vara på väg att börja på nytt.

Här kan du läsa mer om hur skogen breder ut sig över Island, här kan du läsa mer om Hekla och här om Eyjafjallajökull.