lördag 21 augusti 2010

Färre islänningar i krisens spår

Islänningarna blir allt färre. Vid halvårsskiftet bodde 318 006 personer på ön, en minskning med 0,4 procent jämfört med invånarantalet den 1 juli förra året. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

Finanskraschen fortsätter alltså att sätta avtryck i befolkningsstatistiken. 2009 var det första året sedan 1889 - då tusentals islänningar emigrerade till Nordamerika för att undkomma svält, missväxt, hårda vintrar och vulkanutbrott - som antalet invånare minskade. Den negativa trenden har ännu inte brutits.

Befolkningen minskar i samtliga landsdelar utom en, Norðurland eystra där invånarantalet ökar med 0,4 procent.

I Reykjavíkområdet bor 201 350 personer (-0,1 procent, totalt bor 63,3 procent av befolkningen i regionen), Suðurnes har 21 109 invånare (-1,6 procent, totalt 6,6 procent av Islands befolkning), Vesturland 15 404 invånare (-0,7 procent respektive 4,8 procent), Västfjordarna 7 331 invånare (-1,5 procent respektive 2,3 procent), Norðurland vestra 7 396 invånare (-0,3 procent respektive 2,3 procent), Norðurland eystra 29 069 invånare (+0,4 procent respektive 9,1 procent), Austurland 12 505 invånare (-1,1 procent respektive 3,9 procent) och Suðurland 23 842 invånare (-1,5 procent respektive 7,5 procent).

Reykjavík är Islands största kommun med 118 488 invånare. Minst är Árneshreppur i Västfjordarna med 53 invånare, men procentuellt står kommunen för en av de största ökningarna. Tre nya invånare sedan årsskiftet innebär nämligen en befolkningstillväxt med sex procent. Det betyder också att Árneshreppur fortsätter att hålla sig ovanför den nedre gränsen för minsta tillåtna antal kommuninvånare. Under 50 personer blir det nämligen tvångssammanslagning.

Dessutom håller Árneshreppur på att gå om Tjörneshreppur. Kommunen, som ligger norr om Húsavík, backar från 56 till 54 invånare. Andra småkommuner är Helgafellssveit (60 invånare), Skorradalshreppur (63 invånare), Fljótsdalshreppur (87 invånare) och Bæjarhreppur (94 invånare).

Befolkningsminskningen är troligtvis kortvarig. Under det senaste årtiondet har invånarantalet totalt ökat med 37 000 personer. Men krisen förändrar också befolkningens sammansättning. Uppsvinget inom byggnadssektorn ledde till omfattande arbetskraftsinvandring av nästan uteslutande män. De flesta som lämnar Island är utländska medborgare - och där är männen överrepresenterade. I stället ökar andelen kvinnor bosatta på Island.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.