söndag 1 augusti 2010

Fyra av tio hushåll kämpar med ekonomin

Fyra av tio isländska hushåll har det svårt att få ekonomin att gå ihop. Ensamstående föräldrar är värst drabbade av finanskrisen medan par som inte har barn klarar sig bäst. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

Lånekostnader är just nu en tung börda för många islänningar. 7,1 procent av hushållen kunde under 2009 inte betala sina bostadslån. 10,3 procent kunde inte betala andra lån. 15 procent anser att bostadslånen är en tung börda och lika många besväras av andra lån. Och 39 procent fick kämpa för att få ekonomin att gå ihop.

Tre av tio hushåll har heller ingen ekonomisk buffert. Nästan var tredje har en så pressad ekonomisk situation att den inte skulle klara oväntade utgifter på 130 000 isländska kronor.

Läget är särskilt svårt för ensamstående med barn, där 59 procent inte klarar några oväntade utgifter. 35 procent har heller inte kunnat betala sina lån. Par utan barn klarar sig bäst. Äldre klarar sig också bättre än yngre. Situationen är värst för personer mellan 30 och 39 år, där många har stora lån, medan 50- till 59-åringar upplever minst svårigheter med ekonomin. Som väntat har också låginkomsttagare det också betydligt tuffare än höginkomsttagare att klara sig.

Privatekonomin har för de flesta försämrats under 2009. Fler har svårt att möta oväntade utgifter och att betala sina lån jämfört med 2008.