söndag 22 augusti 2010

Hemlös kvinnas död skylls på fördomar

I små barackliknande bostadslängor vid Grandi i Reykjavíks hamn lever många av stadens hemlösa. Här ser kommunen till så att de får tak över huvudet. Men många föredrar i stället att tälta - och ett nyligen inträffat dödsfall i bostadslängorna har lett till att både kommunen och räddningstjänsten anklagas för att särbehandla och glömma bort de hemlösa.

Klockan 18.45 den 4 augusti kallades ambulans till småhusen vid Grandi. En hemlös kvinna tycktes vara livlös. När ambulansen kom till platsen hade en man lyckats få i gång hennes hjärta på nytt. Ambulansen återvände utan att ta kvinnan med sig trots att flera närvarande uppmanade personalen att göra det.

Drygt fem timmar senare kommer nästa telefonsamtalet till nödnumret 112. Den här gången kommer ambulansen för sent. Kvinnan är redan död när den första bilen anländer till Grandi.

"Hon hade inte behövt dö om de hade tagit henne med sig till sjukhuset men de ville inte ta med henne", säger en av kvinnans vänner till Vísir.

Mannen hävdar att både kommunen och räddningstjänsten försummar de hemlösa som håller till i husen vid Grandi. De hemlösa möts enligt honom ständigt av fördomar som gör att de inte får samma bemötande som andra kommuninvånare. Mannen tror att den attityden kan vara en förklaring till att kvinnan, som var sprutnarkoman, inte fick sjukhusvård.

I Reykjavík finns omkring ett hundratal hemlösa. Kommunen har flera olika boenden och härbärgen för bostadslösa: Småhusen vid Grandi samt övernattning för kvinnor på Konukot på Þingholtsstræti och för män på Njálsgata och Miklabraut.

Flera av boendena har långtidskaraktär. Antalet hemlösa tros dessutom ha ökat något i samband med finanskraschen. Men mörkertalet är förmodligen stort, och många föredrar att tälta i grönområden nära stadskärnan som Öskjuhlíð, Laugardalur och Ánanaust, i stället för att uppsöka något av de kommunala boendena. Under dagarna håller många till vid busstationen Hlemmur samt kaféer i centrum.

Kommunen anser inte att de hemlösa diskrimineras. Vesturgarður, det kommunala bolag som ansvarar för tillsynen vid Grandi, säger sig ha daglig kontakt med dem som bor i husen vid hamnen. Men den regelbundna kontroll som efterlystes i en årsgammal rapport har ännu inte blivit verklighet, uppger Vísir.

Þorleifur Gunnlaugsson, Gröna vänsterns representant i välfärdsrådet i Reykjavík, kräver att dödsfallet vid Grandi utreds samtidigt som kommunens arbete med att bekämpa hemlösheten granskas. Han ville också inrätta en nämnd som skulle utreda situationen för de hemlösa i Reykjavík. Det förslaget röstades ned av Bästa partiet, Självständighetspartiet och Socialdemokraterna.

Ett nytt boende för hemlösa kvinnor är sedan tidigare beslutat. Målsättningen är att där kunna erbjuda dem ett boende inom loppet av några veckor. Bostäderna är avsedda som en sluss mot ett riktigt boende. Välfärdsrådet ska även gå igenom läget vid Grandi för att se vad kommunen mer kan göra för de hemlösa.