torsdag 12 augusti 2010

Katastrofår för lunnefågeln på Västmannaöarna

Ytterst få lunnefåglar kommer att överleva sommaren på Västmannaöarna. Läget är nästan lika bekymmersamt på Akurey, Ingólfshöfði och Papey. I norr är återväxten däremot bättre, uppger Náttúrustofa Suðurlands som följer lunnefågelns utveckling.

I början av juli var prognosen för lunnefågeln förhållandevis ljus. Tre fjärdedelar av fågelparen på Västmannaöarna ruvade på ägg, vilket motsvarar snittet för övriga Island.

Men maten räcker inte till. Tillgången till de tobisfiskar som är lunnefågelns huvudföda tycks bli allt sämre inte bara runt Västmannaöarna, utan även längs med hela sydkusten. Många fåglar har övergivit sina ungar eftersom födan är otillräcklig. Många har också dött nästan direkt efter kläckningen.

Den snabba minskningen i beståndet började 2005. Sedan dess har återväxten blivit allt sämre.

Anledningen till den sämre tillgången till föda tros vara att tobisfiskarna flyttar norrut i takt med att Atlanten blir allt varmare. Dessutom tros makrillen, som på bara några få år har spridit sig runt hela Island, ha bidragit till att sjöfåglar får allt svårare att hitta tobisfiskar. Makrillen lever nämligen i stor utsträckning på samma föda.

De senaste åren har jakten på lunnefågel begränsats till fem dagar på Västmannaöarna, och i sommar var den ytterst liten. Men de åtgärderna är för små för att påverka beståndet.

Årets sommar ser ut att bli ännu sämre än de föregående. Náttúrustofa Suðurlands, som följer lunnefågeln på södra Island, uppger att få nykläckta fåglar kommer att överleva. De flesta kommer aldrig att ens se dagsljuset utan bli kvar i hålorna.

Problemet gäller inte bara Västmannaöarna. Även på Papey, Akurey och Ingólfshöfði väntas få fågelungar överleva sommaren. I öster noteras en något mindre nedgång, medan återväxten i norr är bättre.

På Hemön är det tradition att barnen fångar in vilsna lunnefågelungar och ger dem mat och värme innan de släpper ut dem vid havet morgonen därpå. Erpur Snær Hansen, biolog vid Náttúrustofa Suðurlands, säger till Morgunblaðið att det i år är tveksamt om några nya lunnefåglar över huvud taget kommer att ses till på Hemön.

Här kan du läsa mer om lunnefågeln.