söndag 29 augusti 2010

Sex av tio arbetslösa utan jobb i mer än ett halvår

Sex av tio som står utanför arbetsmarknaden har varit arbetslösa över ett halvår. Men arbetslösheten på Island fortsätter att minska och var i juli 7,5 procent. Det visar en ny rapport från Vinnumálastofnun.

Arbetslösheten minskar med 0,1 procentenheter mellan juni och juli. I augusti förutspår myndigheten att andelen jobbsökande dalar med ytterligare några procentenheter. Arbetslösheten nu är den lägsta sedan finanskrisen slog mot arbetsmarknaden med full kraft.

Ett trendbrott är nu att andelen arbetslösa kvinnor är fler än män, 7,5 procent respektive 7,4 procent. Som tidigare finns det fler jobb på landsbygden, där arbetslösheten uppgår till 5,8 procent, än i Reykjavíkområdet där 8,5 procent är utan sysselsättning.

Den hårdast drabbade regionen är alltjämt Suðurnes där arbetslösheten är 11,7 procent. Sedan följer Reykjavíkområdet med 8,5 procent, Norðurland eystra 5,6 procent, Suðurland 5,3 procent, Vesturland 3,8 procent, Västfjordarna 3,1 procent, Austurland 3 procent och Norðurland vestra 2,5 procent.

61 procent av de arbetslösa har varit utan jobb i ett halvår. Antalet ökar under juli med 113 personer till 8 332 personer. Däremot minskar antalet som inte har arbetat på minst ett år från 4 526 till 4 482 personer. Även ungdomsarbetslösheten minskar något. 17 procent av de islänningar som saknar sysselsättning är mellan 16 och 24 år.

Kommuner med full sysselsättning är Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland samt Akrahreppur i Norðurland vestra.

I månadsskiftet fanns 387 lediga platser, en ökning med 48 jobb jämfört med föregående månad.

Platsannonserna i dagstidningarna ökar också. Under årets sju första månader publicerades 21 procent fler platsannonser jämfört med samma period 2009. Mellan januari och juli var antalet jobbannonser 2 457. Under hela förra året publicerades 3 480 platsannonser i dagstidningarna, uppger Capacent Gallup.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.