lördag 18 september 2010

Dagens bonuscitat

"Efterhand som berättelsen fortlöper blir den en stark bild av den moderna människans problem att faktiskt förstå världen runt omkring henne. När världshändelser kablas ut i medierna kan det vara svårt att begripa vad som händer. Likaså kan det vara svårt att förstå vilka mekanismer som gör att ens eget liv vänder i en viss riktning. Ibland känns det helt enkelt som att man sitter instängd i en välutrustad lägenhet utan möjlighet att påverka det som händer utanför."

Henrik Svensson i Tidningen Kulturen om Steinar Bragis Kvinnor.