lördag 4 september 2010

Dagens citat

"Bragi gräver djupare och djupare i frågan om vad det innebär att vara en kvinna i en utseendefixerad, framgångshetsande värld, med glidande gränser mellan privat och offentligt. Reykjaviks klaustrofobi blir universell, en allomfattande känsla av att de ökande valmöjligheterna döljer en brist på verkliga alternativ till vårt sätt att leva. Att den ökade privata makten gör oss alltmer isolerade från varandra och därmed längre ifrån varje möjlighet till meningsfull förändring."

Elise Karlsson i Svenska Dagbladet om Steinar Bragis Kvinnor.