måndag 6 september 2010

Dagens citat

"Det är åtminstone positivt att förhandlingarna pågår. Det återspeglar, hoppas vi, en vilja från båda sidor att försöka hitta en lösning. Men man har för länge sedan slutat vara varken optimistisk eller pessimistisk i den här frågan. Jag tror att det är bäst att vänta på resultatet."

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon i Vísir om de återupptagna diskussionerna med Nederländerna och Storbritannien för att lösa Icesave-tvisten, där förhandlingarna framför allt gäller räntevillkor och Islands förhoppning om att kunna betala en del av lånet redan nästa år - läs mer här.