måndag 20 september 2010

Dagens citat

"Fångad i orden, berättelserna och poesin kan han inte motstå att gå tillbaka till fiskarstugan för att tanka kraft ur Miltons Det förlorade paradiset medan resten av besättningen står redo nere vid den lilla båt som ska föra dem ut på farliga vatten för att fiska torsk. Bárdur hinner fånga några rader att minnas under den mödosamma färden till havs, men glömmer skinnkjorteln, den som i praktiken värmer så oändligt mycket bättre mot isvindar än strofer som 'utan dig finns inget ljuvt för mig'. Vårt behov av ordens mening och poesi. Kan det uttryckas bättre?"

Marianne Söderberg i Norrbottens-Kuriren om Jón Kalman Stefánssons roman Himmel och helvete.