måndag 27 september 2010

Dagens citat

"Ett av de främsta argumenten för att införa euron är att kronan är död och knappast har något hopp om att resa sig från det som hänt. Kronan stöttas nu av en sträng kapitalkontroll och skulle kollapsa om skyddet togs bort. Kronan har sedan 1939 försvagats med 99,95 procent gentemot den danska kronan. Inflationen, som både var orsaken till och en konsekvens av kursraset, undergrävde ekonomin."

Þorvaldur Gylfason, professor i ekonomi vid Háskóli Íslands, argumenterar i Fréttablaðið för att den isländska kronan bör ersättas av euron.