söndag 19 september 2010

Ingen jakt på förvildade kaniner i Reykjavík

Kaninerna i Reykjavíks grönområden blir allt fler. Kommunen har fått flera uppmaningar om att försöka stoppa utvecklingen, men i nuläget finns det inget behov. Därför har Umhverfis- og samgöngusvið beslutat att det inte blir någon jakt eller andra åtgårder för att minska kaninstammen.

Kaninen är ett i förvildat tillstånd nytt djur på Island. Det enda fyrfota däggdjuret som fanns på ön när vikingarna bosatte sig på Island var fjällräven. Alla andra fyrfota däggdjur har introducerats av människan.

Kaniner i det fria började dyka upp under 1970-talet. Då rörde det sig om tamkaniner som antingen rymt eller släppts ut av sina ägare. De senaste åren tros antalet kaniner ha ökat snabbt, även om ingen är säker på exakt hur många djur som finns.

Kaninerna är vanligast vid Öskjuhlíð, Heiðmörk och Elliðaárdalur. Där finns stora grönområden och gott om föda. Andra däggdjur som skogsmus, mink - som även den rymt från pälsfarmer och sedan spritt sig över landet - och fjällräv är betydligt mer sällsynta i Reykjavík. I Heiðmörk blir kaninen ibland ett byte för räven.

Den milda vintern tros ha bidragit till kaninstammens ökning. Dessutom finns det en hel del Reykjavíkbor som matar vildkaninerna. En av dem är Jón Þorgeir Ragnarsson. Nära hans hem vid Elliðaárdalur finns åtminstone 70 kaniner. Han säger till Fréttablaðið att han kommer att fortsätta att ge dem mat:
"De finns runtikring här och vi ger dem mat. ... När någon frågar mig om vi äger kaninerna säger jag alltid nej. De äger sig själva. ... Hit kommer folk från restauranger, sjukhus och andra platser för att mata dem. ... Jag tycker att det är ett privilegium att vara nära djuren i det fria, men vi äger dem inte. ... Jag tycker att det är underbart att få vara nära djuren i sin naturliga miljö men de kommer aldrig in hit. Vi har dessutom slutat klappa dem för om de blir tama är de döda."

Det krävs inget tillstånd för att få ha kanin som husdjur. Det är däremot inte tillåtet att ha kaninen lös utanför den egna tomten.

Kommunen har vid behov rätt att jaga kanin och andra djur. I nuläget anser dock Umhverfis- og samgöngusvið att det inte finns något sådant behov. Enstaka kaniner kan visserligen bli en trafikfara om de springer ut på vägar, men än så länge är det ett mycket begränsat problem.

I nuläget tror kommunen att problemet kan lösas genom att kaninägare inte släpper ut djuren i naturen när de tröttnat på dem, samt att de som i dag matar vildkaniner slutar med det.

Däremot klassar kommunen mink som ett skadedjur. Förra året jagades 65 minkar, framför allt i Elliðaárdalur, Úlfarsárdalur och på Viðey. Minken kom till Island 1931 genom pälsfarmare. Men det dröjde inte länge innan de första rymde, och nu finns den nästan runt hela kusten. Minken lever främst på fisk och fågel. 2008 jagades omkring 7 000 minkar. I Reykjavík har den minskat i antal under 2000-talet, rapporterar Fréttablaðið.

Här kan du se ett tv-inslag om kaniner i Reykjavík.

Foto: Reykjavíkurborg