onsdag 22 september 2010

Kommunen stoppar Kentucky Fried Chicken i Akureyri

Kommunstyrelsen river upp detaljplanen som skulle göra det möjligt för Kentucky Fried Chicken att öppna en restaurang i Akureyri. Nu går en av ägarna till hård kritik mot kommunen - tio år efter den första ansökan om bygglov har snabbmatskedjan endast fått ett förslag på en tomt i ytterområdena.

Detaljplanen för Akureyris stadskärna har varit föremål för många diskussioner under de senaste månaderna. Den förra majoriteten, som bestod av Självständighetspartiet och Socialdemokraterna, godkände en ny detaljplan för Hafnarstræti, där det bland annat fanns utrymme för Kentucky Fried Chicken och en bensinmack.

Men beslutet väckte reaktioner, och 1 868 personer skrev under en protestlista mot nyetableringarna och kommunen fick också ett trettiotal brev med invändningar mot planerna. Motståndarna ansåg att snabbmatsrestaurangen och bensinstationen skulle förfula den vackra stadskärnan.

Listi folksins, som fick egen majoritet vid vårens kommunalval, har nu bestämt sig för att riva upp beslutet. I stället ska en ny detaljplan för hela stadskärnan tas fram. Det betyder att det i nuläget inte finns någon plats för Kentucky Fried Chicken eller macken.

Kentucky Fried Chicken har sju restauranger på Island. Samtliga finns i Reykjavíkområdet. Men trots att det har gått tio år sedan den första ansökan om bygglov har kedjan ännu inte fått något tillstånd från kommunen. Delägaren Helgi Vilhjálmsson är i ett uttalande mycket kritisk till hanteringen av ärendet:
"KFC har i tio år försökt att få en lämplig tomt för verksamhet i Akureyri men alltid fått nej. ... Det är onaturligt att på de tio år som har gått sedan KFC först ansökte om bygglov för en restaurang i Akureyri har något tillstånd ännu inte givits, med undantag för en tomt i utkanten av kommunen där ingen bor och få arbetar som företaget erbjöds."

Den nya detaljplanen för stadskärnan avgränsas av Kaupvangsstræti, Hafnarstræti, Drottningarbraut och Austurbrú. När översynen ska vara färdig är inte klart.

Här kan du läsa mer om striden kring Kentucky Fried Chicken i Akureyri.