lördag 4 september 2010

Kräver 60 miljoner i skadestånd för skitlukt

En grisfarm är ingen önskvärd granne. Därför stämmer ägarna till gården Melaleiti kommunen Hvalfjarðarsveit på 60 miljoner isländska kronor sedan Stjörnugrís fått bygglov för en svingård.

Melaleiti ligger på västkusten ett stenkast från ringvägen mellan Akranes och Borgarnes. Gården ägs av fyra systrar. Samtliga står bakom stämningsansökan till Héraðsdómur Vesturlands. De kräver nu kommunen på 60 miljoner i skadestånd på grund av den värdeminskning som sker på grund av den intilliggande svinfarmen.

Stjörnugrís har sedan 1999 haft en gård vid Melar. Grisfarmen har enligt systrarna gjort området mindre attraktivt. Luften luktar grisdynga och vägarna är fulla av grisdynga. Möjligheterna att bedriva utomhus- eller fritidsverksamhet har minskat dramatiskt på grund av etableringen.

Grisfarmen vid Melar är en av Islands största. Stjörnugrís har nu siktet inställt på att bli ännu större genom att köpa två närliggande gårdar.

De fyra systrarna befarar att det skulle innebära ytterligare ett ras för fastighetsvärdet. Dessutom hävdar de i stämningsansökan att kommunen Hvalfjarðarsveit inte har utrett ärendet på det sätt som lagen säger. I undersökningarna har det bara tagits hänsyn till företagets och kommunens intressen när bygglovet beviljades, men inte till de närboendes.

Hvalfjarðarsveit är därför enligt systrarna skadeståndsskyldig både för sämre nyttjandemöjligheter och lägre fastighetsvärde. Kommunen har enligt stämningsansökan inte brytt sig om hur Melaleiti påverkas av utbyggnaden. Det förnekas av Hvalfjarðarsveit, som heller inte vill ersätta ägarna till Melaleiti.

Stjörnugrís tidigare etableringar i landet har också blivit föremål för utdragna juridiska tvister. Hittills har företaget gått segrande ur striden varje gång.

Här kan du läsa mer om Hvalfjarðarsveit.