måndag 6 september 2010

Kristján Möller får skulden för missförstånd om ECA

Kristján L. Möllers avskedspresent till Ögmundur Jónasson fortsätter att orsaka förvirring. Det nederländska företaget ECA tror sig ha fått tillstånd att flytta stridsflygplan till Island, medan regeringen hävdar att att det enda klartecken som givits handlar om en detaljgranskning av ECA som en förberedelse inför en eventuell tillåtelse att utnyttja den gamla Nato-basen i Keflavík.

Kommunikationsminister Kristján L. Möller lämnade regeringen i onsdags. Ett av hans sista beslut var att skriva ett brev till ECA. Men exakt vad brevet faktiskt möjliggör rådet det delade meningar om. ECA hävdar på hemsidan att företaget nu har fått "final operating licence" för att flytta stridsflygplan till Island:
"As indicated on the Government’s website; Christian L. Möller, public transportation and local minister has ordered the Icelandic Civil Aviation Authorities to start the registration process of E.C.A. aircraft, that are slated to arrive on the island in due time. E.C.A. welcomes and is thankfull for the approval given by the Icelandic Cabinet and is looking forward to working intensively with the ICAA and Gov‘t authorities in the months to come."

På departementets sajt finns ett uttalande där det framgår att Kristján L. Möller gett myndigheten Flugmálastjórn Íslands uppdraget att förbereda registreringen av ECA:s flygplan. Att det skulle röra sig om något slutgiltigt tillstånd förnekades dock av statsminister Jóhanna Sigurðardóttir och finansminister Steingrímur J. Sigfússon. De hävdar att brevet skulle ge klartecken för en granskning av ECA och olika tekniska frågor. Kristján L. Möller hävdar å sin sida enligt Eyjan att han inte alls missförstått mötet med partiledarna.

Steingrímur J. Sigfússon säger dock till RÚV att Kristján L. Möller missförstått budskapet:
"Kristján gick å andra sidan längre i går, och det tog oss med överraskning. Han skickade bara instruktioner till Flugmálastjórn Íslands att börja förbereda registreringen. Det var inte i enlighet med överenskommelsen mellan partierna."

Ögmundur Jónasson är till skillnad från Kristján L. Möller emot att ECA får tillåtelse att använda flygplatsen i Keflavík. Hade Jóhanna Sigurðardóttir, vars departement också är inblandat i tillståndsgivningen, inte dementerat uppgifterna hade den nya regeringen redan första dagen drabbats av ett storgräl. Inom Gröna vänstern är Ögmundur Jónasson nämligen långt ifrån ensam om att inte vilja tillåta stridsflygplan - om än obeväpnade - från ECA på isländsk mark.

Ögmundur Jónasson skriver i ett pressmeddelande att budskapet i det brev som Kristján L. Möller skickade till ECA är tydligt: Förberedelserna går vidare, men något definitivt godkännande rör det sig inte om. Han säger till Stöð 2 att ECA har dragit förhastade slutsatser av uttalandet på departementets hemsida:
"Det är ett missförstånd och förhastat från företagets sida eftersom den här frågan ännu är under utredning. Det förändrar inte min syn på saken. De måste bara helt enkelt svara på vissa specifika frågor. Det är två saker: Om den här verksamheten är i enlighet med regeringsöverenskommelsen om en fredlig utrikespolitik och då vill man ha en helhetsbild och veta vad det här faktiskt är för företag. Problemet är att det inte är känt någonstans och att erfarenheterna av det därför är begränsade. I andra hand är det en fråga som rör administrationen. ... Om det här är en ofarlig verksamhet som uppfyller alla krav och är i linje med vår politik finns inget att frukta. Men om så inte är fallet blir det inget tillstånd, men vi ser objektivt på det här."

ECA skulle köpa femton vitryska stridsflygplan till ett pris av 1,5 miljarder dollar. Dessa skulle sedan avväpnas och hyras ut för träning av stridspiloter. Men enligt Financial Times finns det oklarheter om ECA faktiskt får köpa några flygplan, och företagets grundare Melville ten Cate ska enligt Eyjan bland annat ha belagts med sju års näringsförbud i Frankrike efter en dom från 2006.

Med 15 flygplan och option på ytterligare 18 skulle ECA bli den största privata ägaren av stridsflygplan i världen. Vilka som faktiskt står bakom företaget är än så länge oklart. Melville ten Cate hävdar att investerare från Mellanöstern och Asien ingår i bolaget - och om bolaget visar sig vara något av en skrivbordskonstruktion väntar förmodligen ännu en utdragen debatt om huruvida ECA liksom Magma Energy ska betraktas som ett företag verksamt inom EES-området eller inte.

ECA hävdar att verksamheten i Keflavík skulle skapa mellan 150 och 200 arbetstillfällen i den region som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.

Här kan du läsa mer om turerna kring ECA.