lördag 4 september 2010

Magma Energy äger 98,53 procent av HS Orka

Magma Energy Sweden äger nu 98,53 procent av aktierna i HS Orka. Köpet av 14,32 procent av Geysir Green Energys aktiepost i energibolaget kostar 6,3 miljarder isländska kronor. Det finansieras genom ett lån som ska återbetalas 2016. Men lånesumman är enligt ett pressmeddelande knutet till aluminiumpriset. Om det sjunker får den krisdrabbade kommunen Reykjanesbær, som sålde aktieposten till Geysir Green Energy, mindre betalt.

Försäljningen av HS Orka till svensk-kanadensiska Magma Energy är kanske årets mest omdebatterade affär på Island. I nästa vecka väntas granskningsnämnden - den tredje i ordningen - avgöra om köpet är lagligt eller inte. Pressen på Socialdemokraterna från koalitionspartnern Gröna vänstern är hård för att stoppa affären.

Geysir Green Energy vägrar dock att medverka i utredningen. Bolaget anser nämligen enligt ett uttalande att affären är laglig samt att de av regeringen utsedda granskarna inte har något juridiskt mandat för utredningen.

Ett av många frågetecken gäller just Geysir Green Energys kopplingar till Magma Energy. Klart är att vd:n Ásgeir Margeirsson bytt stolar - men envisa rykten gör också gällande att flera affärsmän som var inblandade i finanskraschen står bakom affären.

HS Orka förlorade 2,4 miljarder isländska kronor under årets sex första månader. Samma period förra året tjänade bolaget 612 miljoner. Det försämrade resultatet beror enligt ett pressmeddelande på lägre världsmarknadspriser för aluminium. HS Orka säljer nämligen kraft till aluminiumsmältverk, och priserna är knutna till metallens värde.

Ásgeir Margeirsson har vid flera tillfällen mejlat till dåvarande näringsministern Össur Skarphéðinsson om affären. Även inför efterträdaren Katrín Júlíusdóttir har han, enligt e-post som Vísir tagit del av, beklagat sig över Gröna vänsterns motstånd och uppmanat regeringen att försöka driva igenom köpet samt "stoppa de här galenskaperna".

Bland dokumenten finns också ett utkast till avtal där det står att isländska intressen alltid ska äga minst 50 procent av HS Orka. Så blev det alltså inte.

Tonen i e-breven är kamratlig. "Hej kamrat Össur!" skriver Ásgeir Margeirsson två dagar efter alltingsvalet och gratulerar till resultatet. Han fortsätter också att vända sig till Össur Skarphéðinsson i frågan även efter att han bytt portfölj till utrikesminister. Eftersom svaren till Ásgeir Margeirsson saknas är det dock inte möjligt att se hur kamratligt formulerade de är.

Ásgeir Margeirsson säger till Stöð 2 att mejlväxlingen inte är kontroversiell:
"Jag är inte verksam inom politiken och det har jag aldrig varit. Men jag har känt Össur länge och man talar så till folk som man känner vänskapligt. Och jag är bara stolt över det."


Den 18 augusti i år skriver Ross Beaty, vd för det kanadensiska moderbolaget, till Katrín Júlíusdóttir och säger att Magma Energy helst vill sälja energi till miljövänliga industrier och inte till Norðuráls aluminiumsmältverk i Helguvík, rapporterar Fréttablaðið.

Ásmundur Friðriksson, borgmästare i Garður på Reykjanes, reagerade starkt på innehållet och hävdade att han blivit förd bakom ljuset - både av regeringen och av Magma Energy. Han säger till Vísir att försäljningen uppenbarligen varit ett skådespel från regeringens och Íslandsbankis sida, medan Ross Beaty gett helt andra budskap om att sälja energi till Helguvík. Ásgeir Margeirsson dementerade senare uppgifterna i Morgunblaðið:
"Vi vill inget hellre än att nå ett avtal med Norðurál och gå framåt med Helguvíkprojektet. Det är ett tydligt budskap från HS Orka och Magma."

Regeringen har inte bara fått kritik från oppositionen för hanteringen av HS Orka. Gylfi Arnbjörnsson, ordförande för landsorganisationen ASÍ, säger till Morgunblaðið att koalitionen har misslyckats med att säkra utländska investeringar i landet. Majoriteten i Grindavíks kommunfullmäktige hävdar i ett uttalande att regeringen agerar opålitligt genom att försöka ändra regelverket i efterhand, och påminner om att de energikällor som HS Orka utnyttjar alltjämt är i kommunernas ägo samt att nyttjanderätten ger viktiga skatteintäkter. Och Ásmundur Friðriksson säger till Vísir att hela Suðurnes är i Gröna vänsterns klor samtidigt som regionen är den som drabbast hårdast i landet av finanskraschen.

Reykjanesbær och Vogar tillhör de isländska kommuner som har de allra sämsta finanserna. Bägge har skulder som motsvarar nästan 400 procent av intäkterna. Risken för tvångsförvaltning, ett öde som hittills bara har drabbat Álftanes, är uppenbar.

Om regeringen stoppar Magma Energys köp av HS Orka är det ovisst vad som händer och hur det påverkar Reykjanesbær. Aktieposten hamnar då hos Geysir Green Energy som i sin tur förvaltas av Íslandsbanki. Och därför kan innehavet åter hamna hos skuldtyngda Reykjanesbær, eftersom Geysir Green Energy överlät det lån som användes för att genomföra köpet till Magma Energy.

Björk Guðmundsdóttir, Jón Þórisson och Oddný Eir Ævarsdóttir startade nyligen en namninsamling mot försäljningen. 19 000 personer har nu skrivit på för att stoppa affären och tvinga fram en folkomröstning om Islands naturtillgångar.

I ett uttalande uttrycker gruppen sin oro för att HS Orka har siktet inställt på att utnyttja ytterligare hittills orörda områden för energi. Júlíus Jónsson, vd för HS Orka, hävdar dock i Morgunblaðið att undersökningstillstånden inte automatiskt går att överföra till Magma Energy, och anser därför att oron är obefogad.

Även en majoritet av Islandsbloggens läsare anser att Magma Energy Sweden inte ska få köpa HS Orka. 80,1 procent anser att affären bör stoppas. 19,9 procent tycker att den ska genomföras. 111 personer deltog i omröstningen.

Nu kan du ta ställning till om Island gör rätt som fiskar makrill i Nordatlanten trots protester från EU och Norge.

Här kan du läsa mer om turerna kring HS Orka.