torsdag 30 september 2010

Reaktionerna på att ställa Geir H. Haarde inför rätta

En politisk hämnd från regeringens sida. Eller en välgrundad bedömning av att Geir H. Haarde hade kunnat förhindra bankkraschen. Så lyder reaktionerna på beslutet att ställa förre statsministern Geir H. Haarde inför landsdomstol.

Med 33 röster mot 30 beslutade alltinget i tisdags att Geir H. Haarde ska ställas inför landsdomstol. Han åtalas misstänkt för försumlighet som innebär ett brott mot lagen om ministeransvar. Statsministern ska redan ett halvår före kollapsen ha fått sådan information att han borde ha agerat för att få bankerna att sälja av tillgångar samt en juridisk flytt av Landsbankis verksamhet i Storbritannien till ett brittiskt dotterbolag.

Geir H. Haarde riskerar nu, vid en fällande dom, upp till två års fängelse eller böter.

Tidigare finansministern Árni M. Mathiesen, utrikesministern Ingibjörg Sólrún Gísladóttir och finansmarknadsministern Björgvin G. Sigurðsson friades däremot. Björgvin G. Sigurðsson tar i morgon tillbaka till sin plats i alltinget efter en paus som varat sedan den parlamentariska kriskommissionen offentliggjorde sin rapport i mars.

Men reaktionerna på åtalet är starka från Självständighetspartiets sida. Flera tongivande politiker anser att de socialdemokrater som bytte sida under omröstningarna gjorde sig skyldiga till en politisk hämnd mot Geir H. Haarde, medan de egna ministrarna räddades från en rättsprocess.

Det innebär ett fortsatt skarpt tonläge i alltinget, och möjligheterna att samarbeta över blockgränserna förbättras knappast. Dessutom finns det även inom Självständighetspartiet ilska mot de framstegspartister som röstade för att ett åtal - även om de konsekvent tog ställning för att åtala samtliga.

Sigurður Líndal, professor i juridik, säger till Morgunblaðið att det hade varit bättre att åtala alla fyra eller ingen alls. Han anser att skillnaderna i bakgrunden till åtalet är så små att det inte går att särskilja Geir H. Haarde som den minister som ensam bär det största ansvaret. Däremot avvisar han invändingarna mot att landsdomstolen inte skulle efterleva kraven på rättssäkerhet. Landsdomstolen är skapad med den danska riksrätten som förebild, och den motsvarar kraven från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Sigurður Líndal räknar också med att domstolen kommer att fria Geir H. Haarde. Annars väntar en snårig diskussion kring hur statsministern ska straffas. Något prejudikat finns inte eftersom det är första gången i Islands historia som domstolen sammankallas.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir friades med 34 röster mot 29. Hon säger till DV att det ändå är svårt att vara nöjd med utgången:
"Jag är lättad om jag ser till mig själv men det här är ändå ett sorgligt ögonblick."
Hon tror att samarbetsklimatet mellan partierna kommer att försämras avsevärt på grund av åtalsbeslutet. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir säger till Morgunblaðið att det innebär att svårigheterna med att lösa Islands problem ökar:
"Jag befarar att det här har dåligt inflytande på det politiska livet och samarbetet mellan politikerna i alltinget som redan nu inte är värt mycket. ... Alla hytter med nävarna mot varandra och det finns egentligen konflikter vart man än tittar. Jag tror att de här problemen kommer att öka."
Jón Baldvin Hannibalsson, tidigare socialdemokratisk utrikesminister, anser däremot att även partikamraten Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borde ha ställts inför rätta. Han säger till Pressan att hon som partiledare självklart har ett ansvar för bankkraschen, och att hon uppenbarligen inte kan ha varit ärlig när hon bad folket om ursäkt eftersom hon alltjämt hävdar att finanspolitiken inte var hennes område.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttirs son, Hrafnkell Hjörleifsson, beslutade sig för att gå ur Socialdemokraterna efter voteringen, skriver Morgunblaðið.

Socialdemokraten Skúli Helgason röstade för att enbart åtala Geir H. Haarde. Han motiverar i Fréttablaðið sitt ställningstagande med att statsministern var den som hade både informationen och makten att ingripa:
"Han satt också i regeringen från 1998 som finansminister. Han borde därför ha haft mycket bättre insyn i vad som var på väg att hända på finansmarknaden än de som kom in i regeringen senare. De hade till exempel ingen information om att det redan 2006 var så illa ställt med det finansiella systemet att det kunde krascha när som helst."
Partikamraten Ólína Þorvarðardóttir sade ja till att åtala alla utom Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. I Fréttablaðið säger hon att beslutet grundade sig på att bankväsendet inte var utrikesministerns ansvar:
"Hon var utrikesminister och hennes ansvar som partiledare och ordförande för Socialdemokraterna definieras inte i lagen och det ansvaret måste hon därför axla på ett annat och annorlunda sätt. Hon har naturligtvis gjort det. Hon har offentligt bett sina väljare och dem som litar på henne om förlåtelse. ... Hon ställde inte upp i det senaste valet, finns inte i tinget nu och har inga förtroendeuppdrag för partiet."
Rörelsens Þór Saari tillhör de 18 ledamöter som röstade för att åtala alla fyra. Han säger till Fréttablaðið att det är nödvändigt att utlysa nyval om islänningarna ska kunna återfå förtroendet för alltinget:
"Det här är en pinsam utgång. Det enda som har beslutats här i dag är att det inte blir någon politisk uppgörelse med finanskraschen. Det här är en politisk överklass som har skapat en sköldborg runt sig själv. Sköldborgen höll i tre fall av fyra. ... Det duger inte att 23 ledamöter som satt i tinget vid kraschen röstar emot att deras kamrater ställs inför landsdomstol. Det här är politisk korruption i av värsta sort som inte skulle tolereras i något annat civiliserat land. ... Man måste först utlysa val till alltinget. Jag undrar: Tänker man sätta sig i tinget här på fredag som om inget har hänt? Det är totalt vansinne."
Ólöf Nordal, vice ordförande för Självständighetspartiet, instämmer i kravet på nyval. Hon anser enligt Morgunblaðið att Socialdemokraterna ligger bakom åtalet mot Geir H. Haarde som en del i att skydda sina egna och försöka klamra sig kvar vid makten. Hon anklagar också Framstegspartiets ja-röstare för att agera i egna intressen:
"Det är hög tid att väljarna får möjlighet att säga sin mening om den katastrofala situation som råder här."
Även partiledaren Bjarni Benediktsson hävdar enligt Fréttablaðið att åtalsbeslutet fattats på partipolitiska grunder:
"Jag tycker resultatet är dåligt på alla sätt, och förstår inte hur det är möjligt att komma fram till något annat än att en politisk attack har ägt rum riktad mot en enda person när omröstningen gick till som den gjorde."
Alltingsledamöterna Einar Kristinn Guðfinnsson och Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sågar också voteringen i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet. "Socialdemokraterna ser om sina egna", skriver han i ett blogginlägg, och hon skriver i Pressan att utgången påminner henne om kommunistiska diktaturer:
"I kommunistländerna var det en erkänd metod att göra sig av med politiska ovänner genom att ställa dem inför domstol. Men jag kunde aldrig tänka mig att det isländska alltinget skulle göra misstaget att missbruka sin makt att väcka åtal för att göra upp gamla politiska saker."
Gröna vänsterns Atli Gíslason, som ledde den nämnd som rekommenderade åtalet mot de fyra ministrarna, säger till Fréttablaðið att han är förvånad över de hätska reaktionerna från Självständighetspartiets sida:
"Jag frågar mig: Varför blev de så arga? Hade de förväntat sig någon annan utgång? Hade de förhandlat och kommit överens om något annat? Den här oerhörda ilskan kom som en överraskning för mig. De talade som om någon hade lämnat bordet i någon överenskommelse."
Atli Gíslason tycker också att det var olämpligt att de sju ministrar som ingick i Geir H. Haardes regering deltog i voteringen. Att samtliga röstade nej till att ställa någon inför landsdomstol anser han luktar jäv och därför borde ersättare ha inkallats.

Den minst uppjagade reaktionen kommer från Islands av de etablerade partierna kanske just nu mest fruktade politiker, Jón Gnarr. Han har än så länge ett stort väljarstöd i Reykjavík, och om Bästa partiet skulle få för sig att ställa upp i ett nyval till alltinget är det sannolikt att de skulle stjäla massor av röster från de etablerade partierna. I sin dagbok på Facebook skriver Jón Gnarr att arbetet med att förändra det politiska klimatet i huvudstaden fortsätter:
"Jag är sorgsen och reflekterar över nyheterna från alltinget. Jag hoppas att vi hittar ut ur det här och undkommer oskadda. Jag tänker göra mitt bästa för att vara den förändring som jag vill se. God natt och goda drömmar."
Här kan du läsa mer om landsdomstolen och här se en Bloomberg-intervju med Geir H. Haarde.