onsdag 27 oktober 2010

80 000 kronor i böter straff för sexköp på Island

80 000 isländska kronor i böter. Det tycks vara på väg att etablera sig som straffvärdet för den som döms för sexköp vid ett tillfälle.

Héraðsdómur Reykjavíkur har nu i två fällande domar dömt personer som gjort sig skyldiga till köp av sexuell tjänst till böter på 80 000 kronor eller fängelse i sex dagar. Domarna är de första som fallit sedan förbudet mot sexköp infördes.

Den dom som nu avkunnats gäller två män, där en av dem frias och den andre fälls. Bägge åtalades för att ha köpt sex i en lägenhetsbordell i Reykjavík förra året.

Mannen som nu döms åtalades för att ha besökt bordellen den 11 november och den 1 december förra året. Han skulle då ha betalat sammanlagt 40 000 kronor för köp av sexuella tjänster.

I rätten förnekade mannen att han över huvud taget befunnit sig på bordellen, även om han en gång säger sig ha varit utanför men ångrat sig. En prostituerad kvinna vittnade dock om att han köpt sex av henne vid ett tillfälle. Tjänsterna skulle ha annonserats som erotisk massage i dagstidningarna, men enligt kvinnan var det uppenbart för alla att det bara var en omskrivning för bordellverksamheten.

Mannen döms mot sitt nekande till 80 000 kronor i böter. Om böterna inte betalas inom fyra veckor omvandlas straffet till sex dagars fängelse.

En annan man frias av Héraðsdómur Reykjavíkur. Han åtalades för att den 13 november 2009 ha betalat 15 000 kronor för sexköp. Han nekade i rätten till att ha betalt för något annat än erotisk massage och den kvinna som ska ha skött kontakten med mannen på bordellen sade sig inte minnas vad mannen betalat för - trots att hon vittnade om att det inte erbjöds någon massage utan enbart sexuella tjänster. Mannen frias därför av domstolen.

Domarna är en del i en stor kopplerihärva där totalt 17 personer utreddes av polisen misstänkta för brott mot sexköpslagen. En 32-årig kvinna var drivande i verksamheten. Hon har dömts för koppleri, misshandel och narkotikabrott.

Nu kommer kvinnans egen berättelse i bokform. Journalisterna Jakob Bjarnar Grétarsson och Þórarinn Þórarinsson står bakom boken som kommer ut före jul, skriver DV.

Här kan du läsa mer om de första domarna för brott mot sexköpslagen.