torsdag 14 oktober 2010

Färre isländska elever läser svenska och norska

Allt färre isländska elever läser svenska i grundskolan. Antalet svenskstudenter har halverats på tio år. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

Vid tolv års ålder börjar de flesta isländska skolbarn att läsa danska i sjunde klass. Men de elever som har kunskaper i norska eller svenska kan välja något av de språken i stället för danska. Intresset för de övriga nordiska språken minskar dock. 126 elever läste svenska skolåret 2009-2010, vilket är en halvering jämfört med hur det såg ut för tio år sedan. 89 barn läste norska, vilket är det lägsta antalet sedan 1999.

Vid årsskiftet fanns sex grundskoleelever med norskt medborgarskap och tre med svenskt, vilket totalt är fyra fler än 1999. Det går i alla fall att ana att förändringen faktiskt beror på ett minskat intresse, och inte enbart på en annan befolkningsstruktur. Antalet svenska medborgare bosatta på Island har under de senaste tio åren nämligen ökat med 15 procent medan norrmännen minskat med 9 procent.

Andelen grundskoleelever som läser engelska och tyska minskar också, medan franska och spanska ökar i popularitet. 77,6 procent av eleverna studerade engelska under det föregående läsåret, en nedgång med 0,5 procentenheter. Det är första gången som andelen engelskstuderande minskar. I snitt läser eleverna 1,22 utländska språk i grundskolan.

Engelskan dominerar även på gymnasiet. 61 procent av eleverna studerar språket. Därefter följer danska som 34,8 procent av gymnasisterna läser, 17,4 procent pluggar tyska, 15,9 procent spanska och 8,8 procent franska. Både japanska och isländska som andraspråk ökar på gymnasiet.

73,4 procent av gymnasieeleverna läser minst ett främmande språk. Flickorna gör det i något högre utsträckning (73,9 procent) jämfört med pojkarna (72,9 procent). Genomsnittseleven pluggar här 1,39 utländska språk.

I de språk som ofta är obligatoriska, engelska och danska, är könsfördelningen ganska jämn. Det gäller även tyska, som är det enda språket med en större andel manliga än kvinnliga studenter, 50,6 procent.

Flickorna utgör på gymnasiet 77,4 procent av de elever som läser italienska, 69 procent av dem som pluggar franska, 63,6 procent av dem som läser ryska, 63 procent av dem som studerar spanska och 54,5 procent av de elever som lär sig japanska.

Statistiken gäller enbart vad Hagstofa Íslands kallar "levande språk". Därför ingår inte latin, klassisk grekiska och esperanto i underlaget.