måndag 11 oktober 2010

Fyra av tio islänningar vill ha nyval inom tre månader

40,6 procent av islänningarna vill att det hålls nyval till alltinget inom tre månader. Det är tio procentenheter fler än de som ville ha nyval före maktskiftet i februari 2009. Det visar en ny opinionsmätning utförd av MMR.

Fyra av tio islänningar vill alltså ha nyval inom kort. Bara tre av tio - 30,7 procent - vill att val till alltinget hålls vid mandatperiodens slut år 2013.

12,4 procent vill gå till valurnorna inom tre till sex månader, 7,7 procent inom sex till tolv månader och 8,6 procent efter mer än ett år.

När samma fråga ställdes i slutet av januari 2009, strax före regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Självständighetspartiet upphörde, ville 30,8 procent hålla nyval genast. 61,1 procent ville rösta inom ett halvår, en något större andel än nu.

Då var det främst oppositionspartierna Gröna vänsterns och Framstegspartiets väljare som krävde nyval. Med ändrade maktförhållanden är det nu i stället Självständighetspartiets och Rörelsens sympatisörer som är mest intresserade av att gå till valurnorna på nytt.

Skillnaderna mellan partierna är nämligen stora även i dag. 69,7 procent av Självständighetspartiets anhängare vill hålla nyval inom tre månader. Den åsikten delar 56,2 procent av Rörelsens sympatisörer, 47,9 procent av Framstegspartiets, 3,1 procent av Socialdemokraternas och 1,3 procent av Gröna vänsterns.

Mest negativa till nyval är Gröna vänsterns väljare. 88,3 procent vill att inget val äger rum förrän vid mandatperiodens slut 2013. 73,1 procent av Socialdemokraternas sympatisörer är av samma åsikt, som delas av 26,2 procent av Framstegspartiets anhängare, 10,7 procent av Rörelsens och 4,6 procent av Självständighetspartiets.

Det är alltså främst oppositionens väljare som vill se nyval. Något som tycks logiskt med tanke på att Självständighetspartiet håller sig på en jämn nivå i opinionsmätningarna med rejält avstånd till Socialdemokraterna och Gröna vänstern. Däremot är det osäkert om väljarstödet för Framstegspartiet skulle räcka för en borgerlig majoritetsregering.

68 procent av islänningarna är emot att politiska partier och enskilda kandidater kan ta emot bidrag från företag. 79 procent anser att det är fel att politiker och partier kan ta emot bidrag från privatpersoner utan att namnet på givaren blir känt. Det visar en gallupmätning utförd på uppdrag av Rörelsen.

15 procent är positiva till bidrag från företag medan 17 procent inte har någon åsikt.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.