torsdag 14 oktober 2010

Minister stoppade lag som minskat Icesave-bördan

En lag som skulle ha minskat Icesave-kraven med 200 miljarder isländska kronor låg färdig men genomfördes aldrig. Finansmarknadsminister Björgvin Guðni Sigurðsson ansåg nämligen att den hade oroat en redan skakig marknad.

I januari 2008 landade ett lagförslag hos Björgvin Guðni Sigurðsson. Det gick ut på att anpassa den isländska lagstiftningen efter EU-området, där det var möjligt att undanta lån till organisationer förmedlade genom ombud från insättningsgarantin, rapporterar Vísir.

Om lagförslaget hade blivit verklighet hade det inneburit att kraven på Landsbankis konkursbo hade kunnat minska med omkring 200 miljarder isländska kronor. Då hade nämligen insättningar från brittiska kommuner och fackföreningar definitivt fallit utanför ramen för insättningsgarantin.

Meningen var att Island skulle anpassa det inhemska regelverket efter EU, men Björgvin Guðni Sigurðsson bromsade förslaget eftersom han befarade att det skulle leda till oro på marknaden över läget för de isländska bankerna.

Inom departementet fanns det också farhågor om att en sådan lag skulle kunna leda till att spararna flydde med sina pengar från bankerna.

Då, i början av 2008, var det sannolikt ingen i regeringen som trodde att situationen var så allvarlig att bankerna skulle kunna kollapsa inom ett halvår. Men uppenbarligen fanns det ändå en medvetenhet om de frågetecken som fanns kring bankernas verksamhet, som Björgvin Guðni Sigurðsson valde att försöka räta ut genom att avvakta med förslaget.

Björgvin Guðni Sigurðsson hävdar att statsminister Geir H. Haarde dessutom krävde att lagen skulle läggas på is, medan Geir H. Haarde hävdar att han inte hade kännedom om lagförslaget. Finansminister Árni M. Mathiesen minns dock att frågan diskuterats i regeringen.

Island har fortfarande inte svarat Eftas övervakningsmyndighet om Icesave-tvisten. Regeringen fick en muntlig frist till månadsskiftet, men har enligt Morgunblaðið ännu inte svarat.

Eftas övervakningsmyndighet anser att Island brutit mot organisationens regelverk genom att inte utbetala insättningsgarantin till nederländska och brittiska Icesave-sparare. EU och Efta är dock inte överens om tolkningen av direktivet.

Regeringen hoppas kunna lösa Icesave-konflikten inom kort, vilket kan vara anledningen till att Efta ännu inte fått något svar. Eftersom regeringen accepterar att Island står för insättningsgarantin försvinner i så fall grunden för en rättsprocess inom Efta.

Här kan du läsa mer om ministrarnas agerande i samband med bankkollapsen och här mer om Icesave.