onsdag 13 oktober 2010

Muslimer i konflikt om moskébygge i Reykjavík

Utländska investerare har köpt Ýmishúsið vid Skógahlíð i Reykjavík för att skapa en moské och ett kulturcentrum. Men trossamfundet Félag Múslima á Íslandis ledare Salmann Tamimi vill inte ha med köparna att göra och har tipsat polisen om dem eftersom han anser att de är extremister.

Félag Múslima á Íslandi har i tio års tid försökt hitta en tomt i Reykjavík som lämpar sig för ett moskébygge. Hittills har kommunen inte lyckats hitta någon sådan åt församlingen, men förhoppningen är enligt Fréttablaðið att det ska ske snart.

Den senaste opinionsmätningen visar att fyra av tio islänningar är emot moskébygget. Nästan lika många är för planerna. Salmann Tamimi säger till Fréttablaðið att han tror att attityden snabbt skulle förändras om moskén blev verklighet:
"Det finns här i landet en stor okunskap i vad det innebär att vara muslim. Men det här är också vårt land och vår stad och jag vill bara uppmana folk till att visa sitt stöd för oss att skapa detta kulturcentrum och se till så att vi står längst fram i ledet när det gäller jämlikhet och ett vackert samhälle."
På Island finns mellan 1 000 och 1 500 muslimer. En tredjedel av dem är medlemmar i Félag Múslima á Íslandi.

Salmann Tamimi är dock inte det minsta intresserad av att samarbeta med de investerare som köpt Ýmishúsið vid Skógahlíð. Målet är att byggnaden ska bli just en moské och ett kulturcentrum. Men han hävdar att investerarna är extremister och har därför tipsat polisen om deras verksamhet.

Bakgrunden är en konflikt inom Félag Múslima á Íslandi. Flera av de personer som står bakom husköpet uteslöts förra året från Félag Múslima á Íslandi. Anledningen var att de inte respekterade trossamfundets regler.

Salmann Tamimi varnar för att Ýmishúsið kan bli ett centrum för extremistiska krafter, och befarar att det budskap som kommer att spridas i moskén kommer att gå ut på konfrontation i stället för samförstånd med andra troende, rapporterar Vísir.

"Om vi ska ha en moské ska den byggas efter isländska förutsättningar", säger Salmann Tamimi till Vísir.

Karim Askari, talesperson för investerargruppen, säger att han varit hos polisen, men att han där förklarat att församlingens avsikter är fredliga. Han berättar vidare att syftet är att följa de lagar och regler som finns, och tillbakavisar Salmann Tamimis påståenden om att han blivit utesluten ur Félag Múslima á Íslandi.

Salmann Tamimi är dock inte nöjd med det svaret. Han befarar enligt Vísir att investerarna - oavsett utövarnas avsikter - kan ta kontroll över moskén och styra den i en mer fundamentalistisk inriktning:
"Vi kände då att de här männen främjade alla sorters extremism i samband med människors tro och nationalitet. Vi kände att de ville skilja sig från vår riktning som påbjuder att allt ska ske enligt isländska traditioner och regler. Det här är inte ett arabiskt samfund, inte pakistanskt eller afghanskt eller palestinskt. Jag anser inte att det kan komma på fråga att Félag Múslima á Íslandi skulle vara någon filial till något annat land."
Här kan du läsa mer om mosképlanerna.