onsdag 13 oktober 2010

Nobbar kravet att ställa in process mot Geir H. Haarde

Geir H. Haardes advokat anser att alltingets sätt att hantera åtalet bryter mot lagen och vill att rättsprocessen ställs in. Men talmannen Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir avfärdar i ett brev kraven.

Advokat Andri Árnason krävde i ett brev till Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir att beslutet att ställa tidigare statsministern Geir H. Haarde inför landsdomstol skulle upphävas. Han motiverade begäran med att alltinget skulle ha brutit mot lagen i samband med beslutet. Enligt Andri Árnasons tolkning av lagen skulle nämligen alltinget samtidigt ha utsett åklagare i målet. Så skedde inte, och därför borde processen ställas in eller göras om efter en ny debatt i alltinget.

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir skriver i sitt svar att det visserligen står i lagen att åklagare ska utses så snart som ett åtalsbeslut föreligger, men inte att det ska ske vid samma tillfälle. Den isländska landsdomstolen är visserligen skapad med den danska riksrätten som förebild, men Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir pekar på avgörande skillnader i lagtexten. Det danska kravet på att "samtidig (välja) en anklager" har inte formulerats på samma sätt i den isländska lagstiftningen.

Med 36 ja-röster utsåg alltinget i går biträdande riksåklagaren Sigríður Friðjónsdóttir till åklagare i processen mot Geir H. Haarde, och Helgi Magnús Gunnarsson, ekonomibrottsåklagare, till biträdande åklagare.

Sigríður Friðjónsdóttir säger till Morgunblaðið att processen i landsdomstolen kommer att bli unik på många sätt, bland annat för att den har ett helt annat regelverk än en vanlig brottmålsprocess:
"Det som är mest underligt är naturligtvis att åtalet har bestämts redan innan förundersökningen börjar. Det står i strid med bestämmelserna i straffrätten. Men så är den här lagen och den har bedömts leva upp till och klara kraven."
Att Andri Árnason kommer att inleda rättegången i landsdomstolen med att ifrågasätta om utnämningen av åklagare har skett lagenligt är knappast en vild gissning.

De fem alltingsledamöter som ingår i landsdomstolen blir Atli Gíslason (Gröna vänstern), Jónína Rós Guðmundsdóttir (Socialdemokraterna), Höskuldur Þórhallsson (Framstegspartiet), Margrét Tryggvadóttir (Rörelsen) och Birgir Ármannsson (Självständighetspartiet).

Lagen säger att de fem mest erfarna domarna från Hæstiréttur Íslands också ska sitta i landsdomstolen. Frågan är bara om någon av dem kommer att ses som jävig. Två av dem arbetade nämligen ihop med Geir H. Haarde i finansdepartementet innan de utsågs till domare.

Geir H. Haarde var finansminister mellan 1998 och 2005. Då var en av departementscheferna Árni Kolbeinsson, som utsågs till domare vid Hæstiréttur Íslands år 2000. När Geir H. Haarde själv arbetade på departementet mellan 1983 och 1987 var Gunnlaugur Claessen en av kollegerna. 1994 utsågs även han till domare.

Övriga tre domare är Garðar Gíslason, utsedd 1992, Markús Sigurbjörnsson, utsedd 1994, och Ingibjörg Benediktsdóttir, utsedd 2001.

Men om någon av de ordinarie skulle hoppa av eller tvingas hoppa av på grund av jäv kan det bli problem. Samtliga ersättare kan drabbas av samma öde.

Näst i tur står nämligen Ólafur Börkur Þorvaldsson, som är släkt med Davíð Oddsson, ett högst sannolikt vittne i rättsprocessen. Därefter följer Jón Steinar Gunnlaugsson, som utsågs av Geir H. Haarde, vilket i sig möjligen kan betraktas som jäv. Sedan kommer Páll Hreinsson, som definitivt kommer att anses jävig eftersom han ingick i den parlamentariska krisutredningsgruppen vars rapport åtalet bygger på. Kvar av domarna är i så fall bara Viðar Már Matthíasson, som utsågs för en månad sedan. Han är professor i juridik och arbetade nyligen med att utreda och förvalta den isländska börsen efter bankkollapsen.

Demonstrationerna mot alltinget fortsätter i Reykjavík. På landsbygden samlades i helgen tusentals islänningar för att protestera mot planerade nedskärningar inom sjukvården.

Statsvetaren Gunnar Helgi Kristinsson säger i Morgunblaðið att protesterna nu främst påminner om de demonstrationer som hölls veckorna efter bankkraschen. Då visade folket sin vrede utan att ha någon särskild plan, medan det senare växte fram krav på att regeringen och centralbanksledningen skulle avgå.

Den avgörande frågan nu är enligt Gunnar Helgi Kristinsson om protesterna når in i regeringen. Det gjorde de när koalitionen mellan Socialdemokraterna och Självständighetspartiet splittrades. Frågan är nu om Gröna vänsterns vänsterflank ställer sig bakom demonstranternas krav om de enas kring nyval och regeringsskifte, eller om de sluter upp bakom samarbetet med Socialdemokraterna.

Eva Joly, som biträtt åklagarens utredningar i samband med misstänkta brott begångna i samband med finanskraschen, säger till Morgunblaðið att hon har "stor förståelse för demonstranterna". Hon deltar i dag vid en presskonferens tillsammans med bland annat Björk med syftet att häva Magma Energys köp av HS Orka.

Här kan du läsa mer om åtalet mot Geir H. Haarde, här om demonstrationerna vid alltinget och här om Magma Energy.