fredag 29 oktober 2010

Sex av tio isländska kommunpolitiker är män

Valdeltagandet var det lägsta på över 70 år. Men de isländska kommunstyrelserna blir alltmer jämställda. Fortfarande är sex av tio kommunpolitiker män.

Hagstofa Íslands har sammanställt en diger statistiklunta över vårens kommunalval. Där framkommer bland annat att 73,5 procent av islänningarna röstade. Störst var valdeltagandet i Kjósarhreppur, 93,7 procent, och lägst i Hvalfjarðarsveit, 52,4 procent. Kvinnor gick till vallokalerna i något större utsträckning än män.

I 58 kommuner kandiderade flera partier, i 18 skedde personval eftersom inga partier ställde upp och i 4 ställde bara ett parti upp. Trots att så många som 18 kommuner röstade på personer i stället för partier motsvarar andelen bara 1 procent av de röstberättigade.

Självständighetspartiet fick totalt 34,4 procent av rösterna i landet vilket gav 117 kommunala mandat, Socialdemokraterna 18,1 procent (42 mandat), Framstegspartiet 9,7 procent (51 mandat), Gröna vänstern 7,2 procent (15 mandat) och Liberalerna 0,4 procent (1 mandat). Övriga lokala partier fick 30,3 procent (172 mandat).

Av totalt 512 kommunstyrelseledamöter är 308 män och 204 kvinnor. Männens andel, 60,2 procent, är den lägsta någonsin. Så sent som 1970 var drygt 95 procent av de folkvalda i kommunerna män.

294 av 512 ledamöter blev nyvalda till kommunstyrelserna medan 218 fick nytt förtroende.

Skillnaderna mellan stora och små kommuner är på många sätt betydande. I huvudstaden Reykjavík representerar varje ledamot 5 719 väljare. I kommuner med färre än 300 invånare går det bara 21 väljare på varje folkvald. Reykjavíkområdet är också som helhet det glesaste med 2 054 väljare per ledamot, och Västfjordarna det tätaste med 88 väljare per ledamot.

Här kan du läsa mer om årets kommunalval.