torsdag 11 november 2010

Bästa partiet skrotar planer på resecentrum i Reykjavík

Fem borgmästare och två kommunikationsministrar ställde sig bakom planerna på ett resecentrum i Reykjavík. Men nu läggs planerna på hyllan. Bästa partiet och Socialdemokraterna river upp beslutet och vill flytta flygplatsen.

Turerna kring resecentrumet har varit många. Syftet med bygget var att knyta ihop inrikesflygplatsen med en terminal för stads- och långfärdsbussar. Men frågan har även indirekt kommit att handla om flygplatsens framtid. Och nu har alltså Bästa partiet och Socialdemokraterna bestämt sig för att inte satsa pengar på en flygplats som de vill flytta.

Beslutet är inte oväntat. Frågan hamnade i knät på det nya styret i Reykjavík redan efter valsegern, och att beslutet har dragit ut på tiden har pekat på att intresset för att sätta i gång bygget har varit måttligt. Borgmästaren Jón Gnarr har dessutom på Facebook undrat om resecentrumet är "skräp".

Samtidigt har beskeden länge varit de motsatta. Fem olika borgmästare och två kommunikationsministrar har ställt sig bakom resecentrumet. Tidigare kommunikationsministern Kristján L. Möller sade så sent som i juli Morgunblaðið att projektet inte skulle avbrytas.

Efterträdaren Ögmundur Jónasson sade i alltinget i tisdags att han vill att inrikesflygplatsen inte flyttas från Reykjavík till Keflavík:
"Min ståndpunkt är tydlig. Den är att inrikesflygets centrum ska vara flygplatsen i Reykjavík. ... Jag hoppas att flygplatsen har en lång framtid i Reykjavík."
Bästa partiet har tidigare öppnat för möjligheten att flytta även inrikesflyget till Keflavík, för att sedan förbättra kommunikationen mellan Reykjavík och flygplatsen.

Ögmundur Jónasson anser däremot att det finns ett brett stöd i landet för att inte flytta flygplatsen från Reykjavík. Han säger till Morgunblaðið att han tror att det är sannolikt att flygplatsen blir kvar till åtminstone år 2024.

Socialdemokraterna och Bästa partiet väljer alltså en annan väg. Dagur B. Eggertsson och Jón Gnarr meddelade i går Ögmundur Jónasson att de vill skrota planerna på ett resecentrum. Visserligen behöver infrastrukturen vid flygplatsen förbättras, men inte på ett sådant sätt att den bidrar till att låsa placeringen av flygplatsen vid Vatnsmýrin, rapporterar Vísir.

Ögmundur Jónasson förespråkar i stället förbättringar vid de befintliga byggnaderna väster om flygplatsen. Det blir också mindre kostsamt än ett helt nytt resecentrum.

Just Vatnsmýrin har länge varit föremål för debatt. Många vill flytta flygplatsen längre ut från staden. Före finanskraschen sågs området dessutom som utmärkt för att bygga bostäder. Det intresset har dock svalnat åtminstone för tillfälligt. Under 2009 byggdes enligt Morgunblaðið 127 bostäder i Reykjavík, det lägsta antalet sedan 1940. I hela landet byggdes totalt 898 bostäder, vilket bara är 27 procent av siffrorna från 2007.

Resecentrumet var ett av de trettiotalet infrastrukturprojekt som regeringen lade på is efter finanskraschen. Byggnaden skulle bli 3 200 kvadratmeter och ligga norr om Hótel Loftleiðir. Tanken var att resecentrumet skulle öppna hösten 2011.

Såväl hotellet som långfärdsbusscentralen BSÍ väntas konkurrera om att bli någon form av resecentrum i väntan på ett besked om flygplatsens framtid.

År 2001 röstade 49,3 procent av Reykjavíkborna för att flytta flygplatsen och 48,1 procent för att behålla den vid Vatnsmýrin åtminstone tills detaljplanen går ut 2016.

Här kan du läsa mer om BSÍ och här mer om resecentrumet.