måndag 29 november 2010

Dagens citat

"Debatten om nationens största intressefråga är på det här stadiet tyvärr ibland löjlig. Man föder rädslan om införlivning i EU:s storrike, avsägelse av självständighet och nationens självständiga existens. Föder på det att Island underkastar sig unionens extrema sökande efter ökat 'livsrum' och att allt därför är hotat, till och med nationaliteten, språket och samhället är utsatt för stor fara."

Björgvin G. Sigurðsson, alltingsledamot för Socialdemokraterna, skriver i Pressan om den isländska EU-debatten.