måndag 1 november 2010

Eyjafjallajökullutbrottet över - Grímsvötn kan stå på tur

Vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull är över. Det beskedet kommer från Jarðvísindastofnun vid Háskóli Íslands nästan fem månader efter den senaste aktiviteten vid kratern. Samtidigt ökar sannolikheten för en nära förestående eruption vid Grímsvötn under Vatnajökull.

I början av juni kom det som tros ha varit Eyjafjallajökullutbrottets sista suckar. Sedan dess har ingen ny lava eller aska bildats. I kratern och på glaciären finns dock alltjämt stora mängder aska som kan blåsa upp och åter färga jökeltoppen svart. Varje gång så har skett har det varit falskt alarm om nya eventuella utbrott - vid Eyjafjallajökull har jordskorpan slagit sig till ro.

För lokalbefolkningen kommer beskedet knappast som någon överraskning. De firade att utbrottet var över redan i början på juli.

Men det kommer att ta tid innan allt återgår till det normala. Området är fortfarande geotermiskt högaktivt. På själva Eyjafjallajökull har marken svalnat betydligt, medan det alltjämt finns aska och ångande vatten i och nära kratern. Vid Fimmvörðuháls, platsen för den första delen av utbrottet, är kraterområdet hetare och här kan det ta många år innan marken svalnar.

Jarðvísindastofnun anser nu alltså att den här fasen av Eyjafjallajökulleruptionen är avslutad. Det innebär dock inte att det går att utesluta en fortsättning. I nuläget finns inget som tyder på att vulkanen skulle vara på väg att vakna till liv.

I regeringens budgetförslag för 2011 viks 800 miljoner isländska kronor till de kostnader som uppstod i samband med utbrottet. Bjargráðasjóður får 190 miljoner, Vegagerðin 117 miljoner, Landgræðslan 116 miljoner och Veðurstofan 78 miljoner.

Eyjafjallajökull var inte ett typiskt vulkanutbrott. Isländska vulkaner skapar i regel mer lava än aska. Medan Fimmvörðuhálsdelen var typisk - med basaltlava - var Eyjafjallajökulldelen synnerligen ovanlig. Magman innehöll kvarts, vilket gör magman mer benägen att explodera. Och när den väl gjorde det bidrog glaciärisen till att skapa synnerligen kraftfulla explosioner.

Hur det kommer sig att lavasammansättningen skilde sig åt är ännu oklart. En teori är att Eyjafjallajökulldelen av utbrottet delvis bestod av magma från en annan magmakammare. Den magman kan ha börjat samlas under glaciären för nästan 200 år sedan. Och redan 1994 började de jordskalv som förebådade årets utbrott.

Under det senaste århundradet har de isländska glaciärerna dragit sig tillbaka. Avsmältningen innebär att istrycket lättar på ytan, och det gör att mer magma kan produceras på djupet. Det innebär också att det kan bli lättare för mer magma att nå ytan. Men ökande magmaproduktion behöver inte medföra att utbrotten i sig blir fler, däremot kan det betyda att mer magma kastas upp ur jordens innanmäte under utbrotten.

Just det kan vara på väg att hända vid Grímsvötn. Vulkanen är den som de flesta experter tror kan stå näst i tur för ett utbrott. I helgen inträffade jordskalv som uppmättes till 3,0 respektive 2,6 på Richterskalan i området. Nattens kraftigaste skalv hade en magnitud på 2,4. Samtidigt visar Veðurstofa Íslands mätningar vid Grímsfjall att rörelserna i jordskorpan har ökat under den senaste veckan.

Grímsvötn, som ligger under Vatnajökull, skulle kunna bli ett exempel på vad som sker när istrycket på ytan lättar. Någon stor glaciärflod har inte inträffat här sedan 2004, och den underjordiska sjön är nu så full att den började att svämma över i går kväll. Det kan betyda att ett utbrott är nära förestående.

Översvämningarna från Grímsvötn är ofta mer kraftfulla än de som skapades av Eyjafjallajökullutbrottet. Vattenmassorna, som tar vägen genom Gígjukvísl, är än så länge begränsade till omkring 130 kubikmeter i sekunden. Men flödet ökar, och det kan dröja flera dagar innan översvämningarna når kulmen.

Om trycket minskar på grund av en översvämning ökar också sannolikheten för ett vulkanutbrott. När tyngden från Vatnajökulls istäcke lättar blir det alltså lättare för magma att nå ytan.

Det som nu händer vid Grímsvötn påminner om hur 2004 års utbrott började. Även då var trycket i kratern högt och mängderna magma som samlats i kammaren stora. Eftersom den underjordiska sjön är överfull tros jordskalven ha satt i gång översvämningarna. Då tog vattenmassorna vägen genom Skeiðará.

Men förra sommaren upphörde flödet i Skeiðará och smältvattnet från glaciären tog sig i stället till havet via Gígjukvísl. Förändringen beror på att glaciären dragit sig tillbaka och höjdskillnaden mellan Skeiðará och Gígjukvísl.

Här kan du läsa mer om Eyjafjallajökull och här mer om Grímsvötn.

Andra medier om utvecklingen:
Ny isländsk vulkan på väg mot ett utbrott: Aftonbladet
Eyjafjallajökulls utbrott är över: Sveriges Radio
Ny isländsk vulkan på väg mot utbrott: Sveriges Television