måndag 15 november 2010

Frasordbok översätter danska och isländska luringar

Att översätta fasta fraser och uttryck är ofta bland det knepigaste för den som tar sig an ett främmande språk. Det är lätt att gå vilse bland konstruktioner som förefaller underliga eller missa den bildliga betydelsen i ett uttryck.

En hel del av det där kan Frasaorðabókin hjälpa till med. Den är utarbetad vid Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum vid Háskóli Íslands tillsammans med experter från flera andra nordiska universitet och översätter isländska och danska. Syftet är att hjälpa till att knäcka den överförda innebörden i ord och uttryck som har mer än en betydelse.

Frasordboken berättar till exempel att uttrycken Stå på egne ben och Standa á eigin fótum är synonyma, och betyder Klare sig selv respektive Sjá fyrir sér sjálfur; vera sjálfstæður. Eller Bolden ligger hos (nogen) respektive Boltinn er hjá e-m. Uttrycken visar förstås att danska och isländska delar många fasta fraser, men Frasaorðabókin varnar också för att Boltinn er hjá e-m visserligen kan användas synonymt med Bolden ligger hos (nogen), men att den isländska frasen också har en bredare betydelse.

För det mesta känns uttrycken ändå ganska genomskinliga. Danskans Den/det største idiot (/fjols/kvaj/..) der kan gå på to ben motsvaras av isländskans E-r er mesti bjáni (/fífl/klaufi/..) undir sólu/sólunni/á jörðu/á jörðinni den som fixar resten av uttrycket anar säkert att danskans fårskalle på to ben har samma betydelse som isländskans undir sólu. Eller att Have jord i hovedet respektive Have grød i hovedet båda står för någon som inte har särskilt mycket vett i skallen, Hafa (/vera með) lítið/ekkert (á) milli eyrnanna.

Frasaorðabókin är som mest användbar när den nordiska språkförståelsen inte riktigt räcker till. Svenskans Att hålla god min i elakt spel ligger nära danskans Holde/gøre gode miner til slet spil, men steget till isländskans Láta sem ekkert sé är snäppet längre, och det är också där frasordboken gör mest nytta.

Här kan du läsa mer om att översätta isländska.