måndag 22 november 2010

Gröna vänstern röstade för fortsatta EU-förhandlingar

Med 38 röster mot 28 fällde Gröna vänsterns partiråd förslaget att avbryta förhandlingarna om EU-medlemskap. Det innebär att den rödgröna koalitionens Europapolitik ligger fast - och att risken för en regeringskris avvärjdes.

De senaste månaderna har Gröna vänstern blivit allt fränare i sin kritik mot EU. Anförda av ministrarna Ögmundur Jónasson och Jón Bjarnason har kravet på att avbryta förhandlingarna blivit allt tydligare. Kritiken har framför allt riktat in sig på att samtalen snarare har karaktären av anpassning, och att det är ett förfarande som regeringen saknar mandat för.

En majoritet av partirådet tog i helgen ändå ställning för att fortsätta förhandlingarna om villkoren för isländskt EU-medlemskap. Hade förslaget, som bland annat hade stöd av alltingsledamöterna Atli Gíslason och Ásmundur Einar Daðason, gått igenom hade sannolikt en regeringskris väntat runt hörnet.

Samtidigt har EU-kritiken blivit allt mer tongivande inom Gröna vänstern. I ett uttalande ställer sig partirådet helt och hållet bakom den tidigare linjen, och anser alltjämt att Island mår bäst utanför EU.

Steingrímur J. Sigfússon, partiledare och finansminister, och Árni Þór Sigurðsson, alltingsledamot och ordförande för utrikesnämnden, var nöjda med att mötet gav sitt stöd för regeringens politik. På frågan om hur så motstridiga uppfattningar ska kunna samsas inom samma parti svarade Árni Þór Sigurðsson att det var en naturlig utveckling - när Gröna vänstern bildades hade partiet runt åtta procent av väljarsympatierna, en siffra som nu trefaldigats. Steingímur J. Sigfússon ansåg att det inte fanns någon spricka mellan gräsrötterna och partiledningen i Europapolitiken.

Även miljöminister Svandís Svavarsdóttir tyckte att Gröna vänsterns linje var tydlig - det isländska folket ska få avgöra om Island ska gå med i EU, men partiets inställning är att Island skulle förlora på ett inträde i unionen. Hon betonade också vikten av att hålla Självständighetspartiet borta från makten. Och Árni Þór Sigurðsson sade att tentaklerna från de de mäktiga företag som står Självständighetspartiet nära alltjämt förgiftar samhället.

Ásmundur Einar Daðason var mycket kritisk mot EU:s krav och krävde att Island inte ska acceptera några som helst bidrag från unionen. Att redan nu börja anpassa bidragssystemet för lantbruket, vilket är ett av EU:s önskemål, vore enligt honom att strunta i det mandat som regeringen har från alltinget och att föregå folkomröstningen om medlemskap.

Ögmundur Jónason ger uttryck för samma inställning i ett blogginlägg. Han skriver i ett annat inlägg att diskussionerna handlar om olika nyanser på partiets politik, men avvisar de rykten som gör gällande att det finns personliga motsättningar i partitoppen.

Alltingsledamoten Lilja Mósesdóttir var så besviken efter mötet och det hon anser vara Gröna vänsterns ovilja att ställa krav på Socialdemokraterna att hon på Facebook liknade partiets sätt att sluta upp kring ledningen vid östeuropeiska kommunistpartier:
"Regeringspartierna liknar mer och mer de gamla kommunistpartierna eftersom kritiken mot ledningen ökar både innanför och utanför dem. Möten blir till högtidliga sammankomster för att hylla ledningen hjorden drivs till stallet för att klappa och rösta i enlighet med ledningens vilja. Väljarna tittar bedövat på teaterföreställningen och skriker efter förändring men inget händer förrän det utlyses nyval."
Hon skriver även att hon beklagar att partiet är mindre gräsrotsrörelse och mer applåder till ledningen än hon hoppats på. Rörelsens Birgitta Jónsdóttir hälsade enligt Vísir Lilja Mósesdóttir välkommen till partiet om hon skulle vara intresserad. Rörelsen har även tidigare sträckt ut handen till Gröna vänstern-politiker som är missnöjda med regeringssamarbetet.

Det är inte första gången som ledningen för Gröna vänstern brottas med Europapolitiken. Vid ett möte i slutet av oktober uppmanade i ett öppet brev ett hundratal partimedlemmar Gröna vänstern att stoppa anpassningsprocessen och i stället inleda regelrätta förhandlingar om villkoren för EU-medlemskap. Samma budskap publicerades också på helsidesannonser i dagstidningarna. Undertecknarna krävde vidare att Gröna vänstern helhjärtat skulle arbeta för den politik som hela partiet är överens om - ett nej till EU.

Nej-sidan tycks också ha stärkt sina positioner. I regeringen döljer Ögmundur Jónasson och Jón Bjarnason inte sin misstro gentemot EU, och även partiets avdelning i Reykjavík har tagit en rejäl vänstersväng. I slutet av september valdes skrällkandidaten Sólveig Anna Jónsdóttir till ny ordförande, och hon fick sällskap i styrelsen av många synnerligen EU-kritiska ledamöter.

Valet av Sólveig Anna Jónsdóttir gjordes med 133 röster mot 57. Den nya ordföranden lanserades som motkandidat till Andrés Ingi Jónsson, som var valberedningens förslag. Han arbetade nyligen för hälso- och sjukvårdsministern Álfheiður Ingadóttir, medan hon är en av de nio som åtalats för angrepp mot alltinget i samband med demonstrationerna som följde efter bankkollapsen.

Sólveig Anna Jónsdóttir lanserades av tidigare miljöministern Kolbrún Halldórsdóttir. Valet av henne liknas av Viðskiptablaðið vid en "palatsrevolution". Övriga i styrelsen är Brynja Björg Halldórsdóttir, Ellen Kristjánsdóttir, Garðar Mýrdal, Hermann Valsson, Friðrik Dagur Arnarson och Birna Magnúsdóttir.

Under helgens partimöte upprepade Gröna vänstern kravet på att försäljningen av energibolaget HS Orka till svensk-kanadensiska Magma Energy ska stoppas och utredas. Partiet ställer sig också frågande till varför isländska domstolar mörkar namnen på de personer som fällts för att ha köpt sexuella tjänster när få andra brottslingar får samma skydd. Gröna vänstern vill också på nytt utreda de föreslagna nedskärningarna inom sjukvården som presenteras i regeringens budget.

Björk Guðmundsdóttir sade nyligen i RÚV att hon hoppas att Gröna vänstern ska förmå regeringen att riva upp HS Orka-affären. Annars tror hon att miljövännerna kommer att överge partiet.

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson säger till Fréttablaðið att diskussionerna inom Gröna vänstern inte har hindrat förhandlingarna - även om många förundras över att ett EU-kritiskt parti ingår i den regering som ansöker om medlemskap:
"Det har väckt förvåning på sina håll, men inte på något sätt förhindrat förhandlingarna."
Här kan du läsa mer om Gröna vänstern och EU, här mer om HS Orka och här mer om åtalet för angrepp mot alltinget.