lördag 27 november 2010

I dag väljer Island de som ska skapa en ny konstitution

I dag väljer islänningarna de 25 personer som ska forma landets politiska framtid. Uppdraget är att lägga grunden för en ny konstitution. 523 islänningar kandiderar till det konstitutionella tinget.

Beslutet att se över konstitutionen fattades i somras i finanskrisens kölvatten. Kritiker anser att en tydligare maktfördelning med färre band mellan makthavare hade kunnat förhindra bankkollapsen.

Därför är vanliga förslag bland de 523 kandidaterna att införa fler element av direktdemokrati, tydliggöra presidentens roll, minska antalet ledamöter i alltinget, hålla fler folkomröstningar, införa personval och inte låta medlemmar av regeringen också sitta i alltinget. Men det finns också kandidater som går till val på att inte förändra konstitutionen alls - med motiveringen att kriser är en dålig tid för snabba och omvälvande samhällsförändringar. Andra ser det konstitutionella tinget som en historisk möjlighet att staka ut Islands framtid.

Den befintliga konstitutionen är mer eller mindre en kopia av Danmarks. Där finns bland annat möjligheten att sammankalla en landsdomstol, en instans som regeringen nu försöker förändra inför processen mot tidigare statsministern Geir H. Haarde.

Drygt 10 000 personer har förtidsröstat. Valet har annars fått kritik eftersom det kan vara svårt att sätta sig in i så många kandidaters åsikter. Väljarna röstar på minst en och högst 25 kandidater. Tinget kommer att bestå av minst 25 och högst 31 ledamöter. De sista sex platserna har närmast karaktären av utjämningsmandat om exempelvis könsfördelningen skulle bli väldigt ojämn.

Bland kandidaterna finns allt från studenter till professorer. En av de mest kända är Þorvaldur Gylfason, professor i ekonomi vid Háskóli Íslands i Reykjavík. Han säger till AP att valet är ett sätt att förhindra att finanskrisen upprepar sig:
"A country that has suffered a complete economic and moral collapse needs to start with a clean slate. ... We need to ensure that the sort of malpractice and negligence that, among other things, led to the collapse of the Icelandic economy two years ago, cannot happen again."
Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir skriver på sin hemsida att hon "uppmanar alla utnyttja rätten" att rösta. Hon skriver vidare att det förslag till ny konstitution som folkets representanter ska ta fram sannolikt så småningom kommer att behandlas i en folkomröstning.

Något liknande val har aldrig tidigare förekommit på Island. På grund av det stora antalet kandidater kommer valresultatet att bli klart först under måndagen.

Inledningsvis pekade det mesta mot ett ganska lågt valdeltagande, men Guðrún Pétursdóttir, ordförande för stjórnlaganefnd, säger till Vísir att intresset har ökat under de senaste veckorna. Förtidsröstningen är till exempel mer omfattande än vid vårens kommunalval och Icesave-folkomröstningen:
"Jag är optimistisk och jag litar till att valdeltagandet blir bra i morgon (i dag). Jag hoppas att allmänheten utnyttjar det här unika tillfället till ett framgångsrikt genomfört nytt sätt att välja. Vi går nya vägar och det borde väcka landsmännens intresse att få delta i det."
Den som vill bekanta sig med de 523 kandidaterna kan göra det hos DV, som har ett test för att hitta åsiktsfränder, och RÚV som har intervjuat nästan samtliga.

Här kan du läsa mer om valet till det konstitutionella alltinget.