tisdag 9 november 2010

Islänningar dricker mindre - och bränner mer hemma

Konsumtionen av alkohol minskar i finanskrisens spår. Tre systembolagsbutiker i Reykjavíkområdet är dessutom på väg att stänga eftersom kunderna sviker.

År 2007 drack islänningarna som mest. Då konsumerade varje islänning i snitt 5,95 liter ren alkohol. Två år senare hade konsumtionen minskat till 5,5 liter. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Ungdomar dricker också mindre alkohol. År 1998 hade 42 procent av ungdomarna i tionde klass varit berusade under den senaste månaden. I år har andelen enligt Rannsóknir og greining krympt till 14 procent. Rapporten visar också att ungdomar som ägnar sig åt organiserade fritidsaktiviteter samt tillbringar minst en timme om dagen med familjen i lägre utsträckning börjar att missbruka narkotika.

Försäljningsminskningen är så betydande att den inte enbart innebär mindre skatteintäkter än förväntat. Den har också fått en Vínbúðinbutik i Garðabær att slå igen, och samma öde väntas även drabba butiken i Smáralind i Kópavogur när hyreskontraktet går ut. Dessutom överväger Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins att stänga ytterligare en butik i Reykjavíkområdet, rapporterar Vísir.

Men konsumtionen dalar inte i samma takt som försäljningen i de statliga butikerna. Regeringen har efter finanskraschen höjt alkoholskatten i flera omgångar, och kronans ras har gjort många importvaror betydligt dyrare.

I stället ökar försäljningen av öl- och vinsatser, och hembränningen tros ha fått rejäl fart på grund av prishöjningarna. De nya konsumtionsmönstren gör därför inte ett lika stort avtryck i alkoholkonsumtionen som i försäljningsstatistiken.

Här kan du läsa mer om den ökande hembränningen.