tisdag 23 november 2010

Islänningar kan ha tusenårigt amerikanskt påbrå

De första amerikanerna kom till Europa 500 år innan Christofer Columbus nådde fram till kontinenten. Amerikanerna tros ha följt med isländska nybyggare tillbaka till Island. Den sensationella teorin lanserar den isländska antropologen Sigríður Sunna Ebenesardóttir i en uppsats.

Att Christofer Columbus var nästan 500 år efter de första vikingarna att upptäcka Amerika är vid det här laget ett inte särskilt omstritt påstående. Leifur Eiríksson seglade omkring år 1000 från Grönland till Nordamerika. Med sig tillbaka tog vikingarna berättelser om vindruvor, timmer, lax och milda vintrar - och möjligen också nordamerikanska urinvånare.

Sigríður Sunna Ebenesardóttir, som studerar antropologi vid Háskóli Íslands i Reykjavík, har under handledning av Agnar Helgason vid Decode i en uppsats presenterat forskningsresultat som om de kan styrkas skulle innebära en rejäl omskrivning av världshistorien. Det tycks nämligen som att upp till 350 islänningar är släkt med den nordamerikanska urbefolkningen, rapporterar Vísir.

Utgångspunkten för teorin är ett genetiskt särdrag som finns hos 350 i dag levande islänningar. Genen går i sin tur tillbaka till fyra kvinnor födda före år 1700. Alla bodde på södra Island, och deras familjeband kan spåras till en kvinna som levde före år 1500. Och efter Leifur Eiríkssons resor till Nordamerika finns inga uppgifter om några resor mellan Island och kontintenten i väster, än mindre om att några amerikaner skulle ha följt med tillbaka till Island.

Enligt Sigríður Sunna Ebenesardóttir och Agnar Helgason är det därför rimligt att anta att amerikanerna faktiskt kom till Europa redan omkring år 1000. Generna är nämligen inte grönländska. Samma gen finns även hos asiater - ett alternativ som uteslöts då det visade sig att egenskaperna funnits hos delar av den isländska befolkningen åtminstone sedan 1400-talet. Vid den tiden hade det inte förekommit några kontakter mellan Island och Asien.

Agnar Helgason presenterade för tio år sedan genetiska bevis för att de flesta manliga bosättarna på Island kom från Skandinavien, medan de flesta kvinnliga kom från de brittiska öarna. Under den studien upptäckte han de avvikande gener som nu kan ha förklarats. Agnar Helgason säger till Vísir att det alltjämt är en teori, men att det är den mest rimliga förklaringen till de avvikande generna:
"Som det ser ut i dag verkar det som att det är mer troligt att det här har kommit från den amerikanska ursprungsbefolkningen, och eftersom det är före Columbus tid kan det ha skett vid nordbornas resor till Vinland. Det är sannolikt att någon kvinna har följt med dem på seglingen från Amerika till Island, och att det var den första kvinnan från den amerikanska ursprungsbefolkningen som kom till Europa."
Att bevisa eller motbevisa teorin blir dock inte det lättaste. Det kräver nämligen enligt Agnar Helgason omfattande forskning:
"Då måste vi hitta exakt samma genuppsättning någon annanstans i världen."
Christofer Columbus tog med sig amerikanska urinvånare och visade upp dem i flera spanska städer efter återkomsten till Europa. Carles Lalueza-Fox vid Pompeu Fabra-universitetet i Barcelona säger till The Guardian att mycket tyder på att han inte var först:
"As the island was practically isolated from the 10th century onwards, the most probable hypothesis is that these genes correspond to an Amerindian woman who was taken from America by the Vikings some time around the year 1000."
Genen förs vidare på mödernet. Det innebär att kvinnan fick barn på Island, och att hennes släktingar i sin tur fortsatt föda flickor i 40 generationer.

Fyra femtedelar av männens genetiska arv härstammar från Skandinavien, och en femtedel från de brittiska öarna. Kvinnornas genetiska arv har i stället till två tredjedelar sitt ursprung på de brittiska öarna, och en tredjedel från Skandinavien. Därför vore det enligt Carles Lalueza-Fox logiskt om islänningar tagit med sig kvinnor från Nordamerika tillbaka till ön, skriver Daily Mail:
"This difference has only one explanation: that the Vikings were in the habit of plundering the women of the British Isles. It is logical that they would do the same in America. ... There are alternatives to this that we cannot totally reject. To have a definite proof, we should found a pre-Columbian Icelandic remain that could be genetically analysed and show the same Amerindian lineage."
Här kan du läsa mer om Islands historia.