tisdag 2 november 2010

Katastrofsiffror för Jóhanna Sigurðardóttirs regering

Stödet för Jóhanna Sigurðardóttirs rödgröna regering fortsätter att nå nya bottenrekord. Bara tre av tio islänningar har nu förtroende för vänsterkoalitionen. Det visar en gallupmätning utförd på uppdrag av RÚV.

Oenigheten om EU, Icesave, Internationella valutafonden och HS Orka-affären fortsätter att plåga regeringen. Samtidigt har de föreslagna nedskärningarna inom sjukvården på landsbygden samlat tiotusentals demonstranter i protest mot besparingarna.

Både statsminister Jóhanna Sigurðardóttir och finansminister Steingrímur J. Sigfússon attackerades nyligen med 100 kilo fiskrens var av missnöjda islänningar. Och bara 9 procent av folket har förtroende för alltinget.

Det tuffa läget fortsätter också att ge avtryck i opinionsundersökningarna. I den mätning som gjordes i slutet av september rasade stödet för regeringen till rekordlåga 40 procent. Nu har stödet minskat med ytterligare 10 procentenheter till 30 procent. Det är de lägsta siffrorna sedan Gröna vänstern och Socialdemokraterna tog över regeringsmakten i februari 2009.

Allt fler väljare överger också regeringspartierna. Stödet för Gröna vänstern backar till 18 procent, och Socialdemokraterna minskar till samma siffra. För Socialdemokraterna är 18 procent den sämsta opinionssiffran på nio år.

Självständighetspartiet ökar jämfört med förra mätningen med 1 procentenhet till 36 procent medan Framstegspartiet ligger kvar på 12 procent. Väljarsympatierna för Rörelsen har fördubblats den senaste månaden - 8 procent skulle lägga sin röst på partiet om det var val till alltinget i dag.

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson säger till Morgunblaðið att regeringens uppdrag är "att lyssna", och om det finns ett utbrett missnöje med föreslagna åtgärder, som nedskärningarna inom vården, måste de omprövas. Regeringen ska nu gå igenom budgeten för att försöka minska landsbygdsbefolkningens känsla av orättvisa i samband med bantningen av sjukvården.

73 procent av islänningarna är också enligt RÚV positivt inställda till demonstrationerna mot alltinget. 13 procent sympatiserar inte med protesterna och 14 procent är varken positivt eller negativt inställda.

Det största stödet för demonstrationerna, 95 procent, återfinns bland Rörelsens väljare. Därefter följer Självständighetspartiets sympatisörer (75 procent), Gröna vänsterns (63 procent) och Socialdemokraternas (40 procent). Äldre, högskoleutbildade och höginkomsttagare är mest negativa till demonstrationerna.

Svaren på vad folk är mest besvikna med varierar kraftigt. En tredjedel av de tillfrågade säger att det främst är politikernas brist på åtgärder som är huvudskälet till missnöjet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.