söndag 28 november 2010

Landsbygdskommuner missnöjda med skrotade planer

Flugfélag Íslands välkomnar att det äntligen finns ett besked om att planerna på ett nytt resecentrum i Reykjavík skrotas. Men flera landsbygdskommuner är oroliga för att Reykjavík behandlar inrikesflygplatsen enbart som en fråga för huvudstaden.

Efter sex års förberedelser och 55 miljoner isländska kronor i planeringskostnader bestämde Bästa partiet och Socialdemokraterna nyligen att riva upp beslutet om att bygga ett resecentrum i Reykjavík. Byggnaden skulle bli 3 200 kvadratmeter och ligga norr om Hótel Loftleiðir, och skulle utöver en ny flygterminal också bli en knutpunkt för stads- och långfärdsbussar.

Ett av skälen till beslutet är att Bästa partiet och Socialdemokraterna överväger möjligheterna att flytta flygplatsen längre bort från stadskärnan. I stället vill kommunen satsa på mindre kostsamma investeringar väster om den nuvarande terminalbyggnaden.

Árni Gunnarsson, vd för Flugfélag Íslands, säger till Fréttablaðið att han välkomnar att det äntligen finns ett beslut om resecentrumet, men hade hellre sett att bygget hade blivit av. Inrikesjätten planerar nu utbyggnader av den befintliga terminalen som även ska rymma andra mindre flygbolag:
"Det är ett glädjeämne att det finns ett beslut. ... Nu går vi igenom frågan och jag ser framför mig både förbättringar på de befintliga byggnaderna och utbyggnader."
Reykjavíks borgmästare, Jón Gnarr, träffade nyligen sina kollegor från de kommuner med vilka Reykjavík har de tätaste flygförbindelserna, Akureyri, Västmannaöarna, Ísafjörður och Fljótsdalshérað (Egilsstaðir). Och där är tongångarna inte lika positiva. Eiríkur Björn Björgvinsson, borgmästare i Akureyri, säger till Vísir att Reykjavíks beslut är en besvikelse:
"Vi respekterar att det här är stadens beslut men det är en besvikelse att resecentrumet inte byggs. ... Jag tycker bara att det är viktigt att de här parterna, det vill säga huvudstaden och landsbygden, diskuterar den här saken tillsammans. Att vi inte gör det här i något slags telegramstil eller ser på varandra som motsatspoler."
Daníel Jakobsson, borgmästare i Ísafjarðarbær, säger till Bæjarins besta att han är nöjd med mötet och att det finns förståelse för kommunernas olika behov och syn på saken:
"Flygplatsen är inte bara stadens sak utan även landsbygdens. ... Vi förstår att Reykjavík har stadsplaneringsproblem och staden förstår att den måste ha allas intressen i åtanke och inte bara Reykjavíks snävaste intressen."
Flygplatsen ser av dagens stadsplanering att döma ut att bli kvar på Vatnsmýrin åtminstone fram till år 2024. Enligt Daníel Jakobsson fördes heller inga diskussioner som sträckte sig så långt fram i tiden.

Eiríkur Björn Björgvinsson vill försäkra sig om att flygplatsen inte flyttas. Akureyri har därför beslutat om en utredning av konsekvenserna av en flygplatsflytt, och hoppas att få med sig de andra berörda kommunerna. Han anser att inrikesflygplatsen i Reykjavík är en nationell angelägenhet. Vid en flytt utanför stadskärnan befarar han att det skulle bli dyrare för landsbygdsbor att besöka anhöriga i huvudstaden samtidigt som sjuktransporter skulle ta längre tid, rapporterar Vísir.

Här kan du läsa mer om resecentrumet.