onsdag 17 november 2010

Minister i protest mot regeringens nedskärningar

Regeringen är på väg att offra landsbygden till förmån för storstäderna. Det anser fiske- och jordbruksminister Jón Bjarnason - som dömer ut det budgetförslag som hans eget parti står bakom.

Den rödgröna koalitionen har fått hård kritik för de föreslagna nedskärningarna inom hälso- och sjukvården. 634 personer riskerar att bli av med jobben - 82 procent av dem som hotas av arbetslöshet är kvinnor, och 72 procent av de arbetstillfällen som är i farozonen finns på landsbygden och 28 procent i Reykjavíkområdet, enligt hälso- och sjukvårdsdepartementet.

Jón Bjarnason skriver i Fréttablaðið att besparingarna slår ojämnt och att de minskar möjligheten att bo kvar på landsbygden. Dessutom är han kritisk mot att förslaget har tagits fram utan samråd med lokalbefolkningen:
"Vi som nyligen har rest runt i valdistrikten och fått hälsovårdsdebatten rakt i blodet på hemmaplan vet vad som står på spel för folket och bygden i landet. I små samhällen är dussintals arbeten i fara, och sämre service kommer att öka de regionala orättvisorna och försämra livsvillkoren."
Att den rödgröna koalitionen är splittrad i många viktiga frågor är ingen hemlighet. Ändå är Jón Bjarnasons utspel uppseendeväckande. Som minister har han själv skrivit under hela budgetförslaget, och även om hälso- och sjukvårdsfrågorna inte är hans område så har hans partikamrater i regeringen varit delaktiga i budgetarbetet - i synnerhet tidigare hälso- och sjukvårdsministern Álfheiður Ingadóttir och finansministern Steingrímur J. Sigfússon.

Regeringen har nu lovat att överväga nedskärningarna på nytt. Hälso- och sjukvårdsminister Guðbjartur Hannesson har lovat förändringar - men när ett omarbetat budgetförslag presenteras är inte klart.

Förra veckan fick Guðbjartur Hannesson ta emot 10 071 namnunderskrifter som protesterar mot nedskärningarna i Suðurland. Det innebär att drygt hälften av regionens invånare över 18 år skrev under protesten.

Jón Bjarnason tillhör tillsammans med inrikesminister Ögmundur Jónasson Gröna vänsterns vänsterflygel. Båda är uttalade EU-motståndare och hamnar ofta i konflikt med Socialdemokraterna. Ögmundur Jónasson kallade nyligen EU:s intresse för Island ett sätt att vidga unionens "livsrum", och i Vísir säger han att det finansiella stöd som Island får som kandidatland är att betrakta som mutor som ska påverka opinionen:
"Detsamma kan hända oss som hände indianerna i Nordamerika. De förlorade landet och blev sittande med glaskulor och eldvatten."
Ögmundur Jónasson skriver i Morgunblaðið att de pågående förhandlingarna med EU borde avslutas inom två månader. Det som pågår nu är enligt inrikesministern snarare en EU-anpassning av isländsk lagstiftning, och det strider mot det mandat som regeringen har. Därför borde samtalen avbrytas och verkliga förhandlingar om inträdesvillkoren inledas i stället - om de första resultaten visar att det är någon mening med att fortsätta.

Ögmundur Jónasson skriver vidare att det är uppenbart att det finns ett stort intresse av ett isländskt inträde i unionen med tanke på hur mycket pengar EU är villiga att hosta upp under förhandlingarna.

Men någon sådan omsvängning i samtalen är inte aktuell. Árni Þór Sigurðsson, alltingsledamot för Gröna vänstern och ordförande för utrikesnämnden, avfärdar förslaget i Morgunblaðið. Och Angela Filota, talesperson för EU:s utvidgningskommissionär, säger till EU Observer att förhandlingarnas gång inte kan ändras:
"Our general rules are very clear, and are the same for all candidates. ... There is no short-cut and no fast-track negotiations. Each country joins when it is 100 percent ready."
När utrikesminister Össur Skarphéðinsson överlämnade Islands ansökan om EU-medlemskap till sin svenske kollega Carl Bildt förra sommaren var det med förhoppningen att Island skulle kunna gå med i unionen samtidigt som Kroatien. Árni Þór Sigurðsson tror inte längre att den tidtabellen håller. Hans bedömning är att förhandlingarna om villkoren för medlemskap kan bli klara våren 2012, rapporterar Morgunblaðið.

Eiríkur Bergmann Einarsson, doktor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, säger till Morgunblaðið att regeringen med Socialdemokraterna i spetsen avsiktligt har dragit ned på tempot i förhandlingarna med hänsyn till den kraftiga övervikten för nej-sidan i opinionen. Huvudskälet till motståndet är EU:s ställningstagande i Icesave-tvisten. Därför tror han att Socialdemokraterna inte längre har lika bråttom - en senare folkomröstning ökar möjligen sannolikheten för ett ja till medlemskap.

Här kan du läsa mer om osämjan mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern.

Andra medier om Island:
Fisket stötestenen för Islands EU-medlemskap: Riksdag & Departement
Törs Island gå med i EU?: Nerikes Allehanda