söndag 14 november 2010

Nu ökar arbetslösheten på Island igen

Arbetslösheten ökar på nytt. I oktober var 7,5 procent av islänningarna utan jobb. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att arbetslösheten fortsätter att öka även under november.

I september noterades den hittills lägsta arbetslösheten sedan finanskrisens början. Då stod 7,1 procent av islänningarna utanför arbetsmarknaden. Ökningen var väntad eftersom många säsongsarbeten inom turistsektorn nu har försvunnit.

Arbetslösheten ökar i samtliga regioner utom Västfjordarna där den ligger kvar på 2,7 procent. Den kraftigaste uppgången, 0,9 procentenheter, återfinns på Suðurnes. Det är också den region som drabbats hårdast av finanskrisen.

I Reykjavíkområdet är arbetslösheten 8,4 procent, Norðurland eystra 5,3 procent, Suðurland 5,1 procent, Vesturland 4,6 procent, Austurland 3,8 procent och Norðurland vestra 2,5 procent.

Precis som i september har fem isländska kommuner full sysselsättning: Helgafellssveit (63 invånare) och Skorradalshreppur (61 invånare) i Vesturland, Bæjarhreppur (96 invånare) i Västfjordarna, Akrahreppur (209 invånare) i Norðurland vestra och Grýtubakkahreppur (337 invånare) i Norðurland eystra.

Gapet mellan män och kvinnor ökar alltjämt något. 7,8 procent av männen är arbetslösa mot 7,2 procent av kvinnorna. 38,2 procent av de arbetslösa har stått utanför marknaden i över ett år, och 59,7 procent i minst ett halvår.

Vinnumálastofnun förutspår att arbetslösheten under november kommer att landa på 7,6 till 8 procent. En undersökning från näringslivsorganisationen Samtök atvinnulífsins pekar i samma riktning - 25 procent av de tillfrågade företagen kommer att behöva mindre arbetskraft under det närmaste halvåret, 16 procent tänker anställa medan 59 procent inte räknar med några personalförändringar. Totalt väntas 1,1 procent av arbetstillfällena att försvinna under perioden.

Högskoleutbildade är mest eftertraktade bland de företag som nyanställer, medan personer anställda inom yrken som inte kräver någon särskild utbildning löper större risk för att bli uppsagda.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.

Andra medier om Island:
Island: Saga med oklart slut: Dagens Nyheter
Island hör hemma i EU: Upsala Nya Tidning