fredag 12 november 2010

Nya anklagelser om hot bakom isländskt ja till EU

Jóhanna Sigurðardóttir använde hot och utpressning för att alltinget skulle rösta ja till att inleda förhandlingar om EU-medlemskap. En efter en kallades Gröna vänsterns EU-motståndare till hennes rum inför omröstningen och fick beskedet att regeringen skulle spricka om de inte röstade ja. Fiske- och jordbruksminister Jón Bjarnason hotades med sparken. Det hävdar alltingsledamoten Ásmundur Einar Daðason.

Anklagelserna mot Jóhanna Sigurðardóttir är inte nya. Ásmundur Einar Daðason, alltingsledamot för koalitionspartnern Gröna vänstern och ordförande för EU-motståndarna Heimssýn, sade under gårdagens EU-debatt i tinget att Socialdemokraterna var så rädda för ett nej att de använde hot för att driva igenom sin politik.

Alltinget röstade sommaren 2009 om Island skulle inleda förhandlingar om EU-medlemskap. Förslaget fick stöd av 33 ledamöter mot 28. Utgången var in i det längsta osäker eftersom Gröna vänstern är motståndare till isländskt inträde i unionen.

Flera ledamöter ska enligt Ásmundur Einar Daðason i stället ha övervägt att rösta på oppositionens förslag om dubbla folkomröstningar - först skulle islänningarna ta ställning till om landet skulle förhandla om medlemskap, och därefter även rösta om resultatet av förhandlingarna. Socialdemokraterna ville i stället bara hålla en omröstning om själva inträdet efter att förhandlingarna avslutats.

Förslaget var ett sista försök från Självständighetspartiets och Framstegspartiets EU-motståndare att stoppa omedelbara förhandlingar. Och det var också skräddarsytt för Gröna vänstern eftersom flera ledamöter ansåg att det var just så EU-frågan borde hanteras.

Det hotet gjorde att Jóhanna Sigurðardóttir bestämde sig för att kalla in samtliga av Gröna vänsterns ledamöter för enskilda samtal. Ásmundur Einar Daðason sade i alltinget i går att det rörde sig om hot och utpressning:
"Dagen som omröstningen i tinget ägde rum var det ingen annan än den högt ärade statsministern som satt här och kallade varje ledamot från Gröna vänstern efter den andra in från mattan till sig och sade till dem att om de röstade för en tvådelad folkomröstning och det förslaget segrade skulle den första vänsterregeringen ha spruckit."
Enligt Ásmundur Einar Daðason fortsatte även den hårda tonen i alltinget under själva omröstningen. Socialdemokrater skickade sms till koalitionspartnerns ledamöter och uppmanade dem att stödja det egna förslaget:
"Man måste fråga sig, när det beslutades att den här frågan skulle skickas vidare till tinget för en demokratisk debatt, om det här är särskilt demokratiskt. Sms skickades i tingssalen medan omröstningen pågick, där Gröna vänsterns ledamöter fick veta att om inte förslaget fick majoritet i tinget så skulle den första vänsterregeringen ha fallit. Dessutom gick det så långt att en minister, Jón Bjarnason, som då hade bestämt sig för att rösta för en tvådelad folkomröstning och inte tänkte stödja ansökan om medlemskap, fick veta - och han kan tveklöst bekräfta det här själv - att han inte längre kunde vara en minister i den här regeringen. Det talades inte om huruvida hans röst skulle medföra att ansökan inte fick majoritet."
När Socialdemokraterna och Gröna vänstern ingick regeringssamarbetet togs beslutet att Island skulle närma sig EU. Samtidigt fick Gröna vänstern beskedet att inga ledamöter skulle behöva rösta emot sin övertygelse. Och det är det löftet som Ásmundur Einar Daðason anser att Jóhanna Sigurðardóttir inte har respekterat.

Jón Bjarnason har inte uttalat sig om Ásmundur Einar Daðasons påståenden. Hans inlägg väckte dock starka känslor under debatten. Framstegspartiets Vigdís Hauksdóttir var mycket kritisk mot Jóhanna Sigurðardóttirs "utpressningspolitik" men var samtidigt besviken över att Gröna vänsterns ledamöter inte stod emot trycket:
"Det här är utpressningspolitik som statsministern så ofta har använt sig av. ... Får hade skött sig bättre. De hade stått upp för sin övertygelse - hade Gröna vänsterns ledamöter gjort det förra sommaren hade vi kanske varit inne på en annan väg i dag."
Partikamraten Höskuldur Þórhallsson hävdade att beslutet om Islands ansökan om EU-medlemskap därmed fattats på odemokratisk grund, och Självständighetspartiets Einar K. Guðfinsson ansåg att det därmed stod klart att alltinget inte stod bakom dagens Europapolitik:
"Resultatet uppnåddes med hot och utpressning. Det som är ganska uppenbart är att det i verkligheten var en majoritet av alltingsledamöterna som var emot att stödja ansökan om EU-medlemskap."
Här kan du läsa mer om Ásmundur Einar Daðasons anklagelser mot Jóhanna Sigurðardóttir.