lördag 13 november 2010

Nya fiskekvoter ger nytt hopp i Flateyri

Det finns hopp för Flateyri. Fiskeminister Jón Bjarnason dubblerar årets öronmärkta kvot för små fiskelägen från 150 ton till 300 ton. Det innebär att massuppsägningarna vid Eyraroddi kan dras tillbaka.

42 personer varslades i slutet av oktober om uppsägning från fiskförädlingsfabriken Eyraroddi i Flateyri. Därmed skulle var tredje invånare i arbetsför ålder få sparken och ortens största arbetsgivare gå i graven. Om samma varsel hade lagts i Reykjavík skulle det motsvara 20 000 personer.

Huvudproblemet för Eyraroddi har under det senaste året varit brist på råvaror. Det har helt enkelt inte funnits någon fisk, och företaget har inte haft några egna kvoter.

Jón Bjarnason har därför beslutat att öka den kvot som är avsedd för mindre samhällen från 150 till 300 ton. Den öronmärkta kvoten är något av en livlina för Flateyri, och väntas också kunna gå till andra krisdrabbade orter som Vopnafjörður, Stöðvarfjörður, Ólafsvík, Árskógssandur och Grundarfjörður. De delar Flateyris problem - förädlingsindustrin finns kvar medan kvoterna har flyttat eller redan är förbrukade. Ett villkor för att få del av den öronmärkta landsbygdskvoten är därför att fångsten landas och bereds på samma ort. Ett annat kriterium är också att orten har färre än 1 500 invånare.

Fiskeministerns beslut sedan kommunledningen i Ísafjarðarbær uppvaktat honom med önskan om att utlysa en kvot som skulle kunna rädda jobben i Flateyri. Teitur Björn Einarsson, styrelseordförande för Eyraroddi, säger till Morgunblaðið att varslen nu sannolikt återkallas:
"Det här kan sannerligen bli en viktig länk i en större kedja som gör det möjligt att länka samman delarna så att drift, fångst och produktion blir starkare. Förhoppningsvis blir det här en del i att uppsägningarna dras tillbaka."
Även borgmästaren Daníel Jakobsson har förhoppningar om att Eyraroddi ska kunna leva vidare, skriver Morgunblaðið. Utan den öronmärkta kvoten hade Flateyri utsatts för ett hårt slag:
"Det hade varit en dödsdom. Det här har stor betydelse och ger folk utrymme att komma över det värsta, och förhoppningsvis går det att förbättra det här."
Här kan du läsa mer om varslen i Flateyri.