måndag 8 november 2010

Par tvingas betala dubbelt för bostadslån

Lån i utländska valutor är inte att betrakta som myntkorgslån. Därför måste ett isländskt par finna sig i att kostnaden för deras bostadslån har stigit från 20 miljoner till 40 miljoner isländska kronor. Det fastslår Héraðsdómur Suðurlands.

Hæstiréttur Íslands ogiltigförklarade i somras myntkorgslånen och beslutade nyligen att lånen ska räknas om till Seðlabanki Íslands räntor. Regeringen har sedan dess lagt fram ett förslag som ska omfatta alla typer av myntkorgslån. Enligt finansmarknadsminister Árni Páll Árnason ska det minska hushållens skulder orsakade av myntkorgslån med 40 till 50 miljarder isländska kronor.

Myntkorgslånen utfärdades i isländska kronor men bands till en korg bestående av utländska valutor. Så länge som den isländska kronan växte sig starkare var lånen en bra affär eftersom kostnaden minskade efter kursförändringen i myntkorgen, men när kronan rasade fick de i stället katastrofala konsekvenser för tusentals hushåll.

Ett par i Selfoss lånade år 2007 20 miljoner isländska kronor av Glitnir till en fastighet. I samband med kronans fall steg kostnaderna dramatiskt - och när paret slutade att betala den 22 december 2008 hade skulden stigit till 39 913 111 kronor.

Parets advokat hävdade under rättegången att villkoren för lånet hade brutits och att mannen och kvinnan därför inte var skyldiga att betala mer än det ursprungliga lånebeloppet. För det talade enligt advokaten det faktum att paret - som visserligen hade lånat i japanska yen och schweiziska franc - och banken aldrig hade utväxlat några utländska valutor. Lånet hade utbetalats och avbetalats i isländska kronor, och borde därför behandlas som ett sådant.

Glitnir ska dessutom ha uppmanat till ett lån i utländska valutor eftersom det skulle vara gynnsamt. Banken uppges ha hävdat att kostnaderna i värsta fall skulle öka med 20 procent. I stället blev det 195 procent.

Men Héraðsdómur Suðurlands avfärdar invändningarna. Lånet löpte på 25 år och 300 avbetalningar. Även om det är förståeligt att paret ogillade att avbetalningarna ökade från 130 000 kronor till 300 000 kronor i månaden så finns det i lagen inget som ogiltigförklarar lån i utländska valutor. Rätten anser att det är uppenbart att paret faktiskt lånade yen och franc, även om de betalades ut som isländska kronor.

Därför ska inte paret enbart betala skulden på 39 913 111 kronor utan dessutom betala ränta samt ersätta Glitnirs rättegångskostnader på 600 000 kronor.

Domen från Héraðsdómur Suðurlands kommer sannolikt att överklagas till Hæstiréttur Íslands. Om domen fastställs blir den prejudicerande för hur lån i utländska valutor ska hanteras på tre viktiga punkter: Kronans ras går inte att jämställa med att lånevillkoren brutits, det spelar ingen roll att lånet inte betalats ut i isländska kronor och det saknar också betydelse att belopp i isländska kronor anges på vissa ställen i avtalet.

Domslutet om myntkorgslånen blir förmodligen en fråga för Efta-domstolen. Frågan är om den isländska lagens förbud mot att binda lån i isländska kronor till andra valutakurser gäller. Samma typer av lån fanns på marknaden även i bland annat Ungern och Ukraina.

Här kan du läsa domen i sin helhet och här kan du läsa mer om myntkorgslånen.