fredag 5 november 2010

Rättegången mot Geir H. Haarde börjar efter nyår

Rättegången mot förre statsministern Geir H. Haarde börjar först efter årsskiftet. Åklagaren Sigríður Friðjónsdóttir tror inte att hon hinner lämna in åtalet före nyårshelgen.

Geir H. Haarde är den enda minister som ställs till svars för sin roll i finanskraschen. Det historiska beslutet att ställa den förre statsministern inför landsdomstol fattades av en knapp majoritet i alltinget. Det är första gången i Landsdómurs 105-åriga historia som den faktiskt sammankallas.

Åklagaren Sigríður Friðjónsdóttir har börjat arbeta med fallet, men hon säger till Fréttablaðið att hon inte räknar med att lämna in åtalet förrän efter årsskiftet:
"Jag är otålig över att få börja arbeta med det här för fullt och inte bara hålla på med praktiska frågor, men de behöver visst också utföras."
Någon plats för rättegången är inte beslutad, men enligt Fréttablaðið kan Þjóðmenningarhúsið i Reykjavík vara aktuellt. Sigríður Friðjónsdóttir tror inte att förhandlingarna kommer att direktsändas.

"Det är en rättegång, ingen uppvisning", säger hon till tidningen.

Vilka domarna blir är heller inte helt klart. Björg Thorarensen, professor i processrätt, har av Háskóli Íslands utsetts till en av domarna. Men eftersom hon är gift med Markús Sigur­björnsson, en av Hæstiréttur Íslands domare under rättegången, och lagen förbjuder att äkta par dömer i landsdomstolen måste någon av dem avstå.

Ersättare för Björg Thorarensen är Benedikt Bogason, docent i juridik och tingsrättsdomare. Av ersättarna från Hæstiréttur Íslands är Ólafur Börkur Þorvaldsson den mest trolige.

Geir H. Haarde kommer att vittna inför landsdomstolen. Däremot valde han att inte vittna i en skadeståndsprocess vid Héraðsdómur Reykjavíkur. 300 personer som hade andelar i en av Landsbankis penningmarknadsfonder har nämligen stämt den isländska staten då de anser att även fonderna skulle omfattas av den insättningsgaranti som Geir H. Haarde var med om att utfärda.

Statens åsikt är att garantin inte omfattar fonderna, att kraven är grundlösa och att innehavarna bör vara nöjda med de 68,8 procent som de har fått tillbaka. Knäckfrågan är när de nödlagar som regeringen instiftade kan ha ansetts träda i kraft. De klubbades på kvällen den 7 oktober 2008, och dagen därpå förstatligades Landsbanki. Men fondägarna hävdar att de i praktiken började gälla först i samband med övertagandet, och att penningsmarknadsfonderna därför också ska omfattas av garantin eftersom de kom i kläm mellan åtgärderna.

Två av tre bloggläsare tycker att alltinget fattade rätt beslut när en majoritet röstade för att ställa Geir H. Haarde inför landsdomstol. 66,2 procent ger sitt stöd för beslutet, medan 33,8 procent anser att han inte borde ha ställts inför rätta. 83 personer deltog i omröstningen.
 
Här kan du läsa mer om Geir H. Haarde och landsdomstolen.