söndag 28 november 2010

Tvingas gå i borgen för lån i VBS Fjárfestingabanki

Kevin Stanford var den fjärde störste ägaren i Kaupþing och hade lånat 519 miljoner euro av banken. Nu åker han på ännu en ekonomisk smäll. Hæstiréttur Íslands fastslår att han tillsammans med Kcaj är ansvarig för ett lån på fem miljoner pund från VBS Fjárfestingabanki.

I augusti 2007 lånade bolaget Ghost fem miljoner pund till 10,45 procent ränta genom VBS Fjárfestingabanki. Den första avbetalningen skulle göras i september 2008, men inga pengar dök upp. Det visade sig att Ghost gått omkull.

Hæstiréttur Íslands fastslår nu att Kevin Stanford och Kcaj är betalningsansvariga för lånet, och därför ska ersätta VBS Fjárfestingabanki med 2,5 miljoner pund var samt ränta och dessutom stå för rättegångskostnaderna på tre miljoner isländska kronor.

VBS Fjárfestingabanki stämde Kevin Stanford och Kcaj vid Héraðsdómur Reykjavíkur. I tingsrätten fick inte stämningen bifall, men Hæstiréttur Íslands är alltså av annan åsikt.

I låneavtalet står Kevin Stanford och Kcaj som borgensmän för Ghost. Under förberedelserna av avtalet diskuterade en anställd vid VBS Fjárfestingabanki lånevillkoren via mejl med Ghosts finanschef. Han skrev bland annat att bankens tolkning av avtalet var att om Ghost skulle gå omkull skulle Kevin Stanford och Kcaj tvingas att träda in i stället. Just det avsnittet skulle finanschefen kontrollera med sina överordnade - men återkom aldrig på den punkten.

Låneavtalet skrevs på engelska. I rätten hävdade Kevin Stanford och Kcaj LLP att guarantors (borgensmän) inte motsvarade isländskans ábyrgðaraðilar, och att den facköversättning som gjorts i samband med processen är felaktig. De skrev visserligen under avtalet och skrev sina initialer på varje sida, men de hävdade vidare att villkorssektionen skilgreiningar med punkten tryggingar - som behandlade vad som skulle hända om inte lånet betalades - fanns på fel plats i avtalet och inte i ett särskilt avsnitt, och därför bara måste uppfattas som allmänna villkor.

Ett annat resonemang som domstolen nu avfärdar är att Kevin Stanfords och Kcajs betalningsskyldighet skulle ha upphört i samband med att det företag som stod för ränteinbetalningarna ställde in betalningarna. Utlåningsräntan slussades nämligen till VBS Fjárfestingabanki genom ett annat bolag som ersättning för användning av licenser tillhörande Ghost. Det var också säkerheten för lånet. Men det innebär inte att borgensåtagandet upphör.

De stämda hävdade också att det isländska rättsväsendet inte hade rätt att döma i målet. Det är ännu ett krav som Hæstiréttur Íslands avvisar.

Kcaj hamnade i knipa sedan ägarbolaget Arev, med kopplingar till Baugur, drog sig ur på grund av brist på kapital. Kcaj ägdes av investmentbolaget Milestone och förvaltades av Askar Capital. VBS Fjárfestingabanki befinner sig sedan april 2010 enligt ett domstolsbeslut under statlig förvaltning. Fjármálaeftirlitið tog över investmentbanken månaden innan då dess medel var slut.

Här kan du läsa domen i sin helhet.